Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

16 лютого 2023 року, кафедрою автоматизації та енергоменеджменту було проведено круглий стіл зі стейкхолдеромДП «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ».З метою залучення до конструктивної дискусії стейкхолдерів, обговорення освітньо-професійних програм та підсилення практичної спрямованості підготовки фахівців за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті» та 141 спеціальності Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПП«Енергетичний менеджмент»

Під час зустрічі гаранти освітньо-професійних програм кафедри, разом з Пономаренком К.В., заступником начальника відділу систем керування, та ще три представники, членами робочих груп обговорили питання  вдосконалення освітньо-професійних програм, зокрема зміст деяких освітніх компонентів, необхідних для якісної підготовки фахівців, а також питання працевлаштування на  ДП «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ». Стейкхолдервисловив пропозиції, щодо розширення перспектив співпраці, висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження науково-дослідної та переддипломної  практик, відбулась домовленість про пролонгацію  договору про  співробітництво.

Отримана корисна інформація під час обговорення слугуватиме основою для вдосконалення змісту та якості освітньо-професійних програм вище зазначених спеціальностей.

10 лютого 2023 р., на кафедрі автоматизації та енергоменеджментубуло проведено зустріч зі стейкхолдерами, щодо перегляду освітніх програм «Автоматика та автоматизація на транспорті» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Енергетичний менеджмент» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівніввищої освіти. В обговоренні взяли участь  головний конструктор ДП «Антонов» Проценко Г.Б., директор ТОВ «ЕСКОУкраїна» Романюк Г.О., гаранти ОППпрофесор Єнчев С.В., доцент Ільєнко С.С., доцент Козлов В.Д., доцент Тихонов В.В., а також члени робочої групи завідувач кафедри Захарченко В.П., доцент Журиленко Б.Є., доцент Прохоренко І.В., доцент Соколова Н.П., доцент Тимошенко Н.А., здобувачі вищої освіти та представники студентського самоврядування. 

Присутні були ознайомлені з особливостями освітньо-професійних програм (зміст, суть, мету, завдання, технологію освітнього-процесу, очікувані результати навчання). Їх реалізація повною мірою забезпечує якісну підготовку фахівців. Сильною стороною заявлених освітньо-професійних програм є високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників. У ході діалогу було обговорено особливості навчальних планів освітньо-професійних програм. Стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

Було розглянуте питання, щодозмін до Переліку галузей і спеціальностей здобувачів вищої освіти, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України. Встановлено, що з нового навчального року галузі підготовка фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», буде здійснюватися в межах галузі знань 17  «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», було погоджено зі стейкхолдерамищо після отримання нормативнихроз’яснень від керівництва, провести зустрічдлявнесення коректив у навчальні плани

На зустрічі були визначені такі перспективні напрями подальшої співпраці кафедри автоматизації та енергоменеджменту зі стейкхолдерами:

1) проходження виробничої та переддипломної практик здобувачами, а також їх подальше працевлаштування;

2) проведення лекційних та практичних занять для здобувачів;

3) активна участь стейкхолдерів в актуалізаціїзмістуосвітніхпрограм«Автоматика та автоматизація на транспорті» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Енергетичний менеджмент» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Станом на 1 січня 2023 року на кафедрі  завершенонауково-дослідну роботу (НДР) №83-2021/07.01.05 за темою «Підвищення енергоефективності бортових і аеродромних електроенергетичних комплексів на стадіях проектування та випробувань», яка виконувалась з 01.01.2021 року до 30.12.2022 рік.

Проведені дослідження дозволили вирішити задачі, які полягали  у забезпеченні якості генерування змінного струму постійної частоти ближньомагістральних ПС,шляхом удосконалення приводів постійної частоти обертання (ППЧО) на базі електро-динамічного редуктора (ЕДР)підвищенні енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів шляхом розроблення науково-технічних і організаційних заходів та засобів, з урахуванням вимог до якості електроенергії, особливостей експлуатації обладнання та мінімізації економічних витратобґрунтуванні підходівпідвищення ефективності електротехнічнихсистемавіонікиновогопоколінняПС настадіях випереджуючихексплуатаційних,стендових ідовіднихвипробувань.

Результати досліджень можуть бути використані та впроваджені в виробництво для забезпечення якості електроенергії, надійності та  безперебійності систем енергопостачання ПС і аеропортів. Забезпечення відмовобезпеки та відмовостійкості споживачів електричної енергії.  

При виконанні НДР було опубліковано: монографії – 1;навчальні посібники – 2; методичні рекомендації – 1;лабораторний практикум – 1;наукові статті: SCOPUS та WoS – 4; у фахових виданнях – 8доповідей на конференціях: 8;патентів: 2 (оформлюється).

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у IX Всеукраїнській науково-практична  конференції молодих

учених і студентів «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», яка відбудеться 28 лютого 2023 року.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття тех доповідей до 22 лютого 2023 року.

Адреса: 03058,Україна, м. Київ,

  просп. Космонавта Комарова, 1,

          кафедра автоматизації та енергоменеджменту АКІ НАУ,корпус 5, ауд. 107

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Тел. +38 (098) 31111-52

 Konf 2023

26 жовтня 2022 року на кафедрі автоматизації та енергоменеджменту проходила планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості (СМЯ). Підставою для проведення перевірки був наказ Ректора НАУ №275/од від 13.09.2022 року. Ця Документована процедура встановлює порядок планування, проведення, документування та аналізу результатів внутрішніх аудитів кафедри для оцінки виконання встановлених вимог до СМЯ, як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Університету, визначення її ефективності та результативності, придатності і забезпечення її удосконалення відповідно до вимог стандартів ISO900:2015, ISO 19011:2018.

Аудиторська група у складі:Горобей Алли Володимирівни та Близнюк Олени Дмитрівни відзначила високий рівень підготовки та оформлення документації. З невідповідностями, зафіксованими аудиторською групою співробітників проінформують на засіданні кафедри та розроблять план коригувальних (запобіжних) дій.

зображення viber 2022 11 30 20 17 37 895

зображення viber 2022 11 30 20 19 36 399

Дякуємо аудиторській групі за плідну працю та приємну атмосферу перевірки.