Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Наук робота