Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

    

Вибіркові дисципліни для 5 курсу

Спеціальність 141

ОПП «Енергетичний менеджмент»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані
Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах та споживачах (ф) Сучасні енергоощадні технології в енергетичних системах (ф)
Електротехнічні системи забезпечення польотів (ф) Управління персоналом в енергетиці (ф)
Менеджмент контролю якості (ф) Автоматизоване проектування складних систем (нф)
Альтернативні
Системний аналіз в енергетиці (ф) Споживачі електричної енергії в авіаційній галузі (ф)
Планування енергозабезпечення діяльності цивільної авіації (ф) Правове забезпечення енерговикористання та енергетичний контроль (ф)
Ціноутворення на ринках енергії (ф) Розробка технічних завдань складних систем (нф)

Спеціальність 151

ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані

Інтелектуальні інформаційні системи та технології на транспорті (ф)

Автоматизація авіаперевезень (ф)
Системи оптимального керування (ф) Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден (ф)
Робототехнічні системи та комплекси (ф) Трубопровідний транспорт (нф)
Альтернативні
Програмно-технічні комплекси та контролери (ф) Інтегровані системи керування на транспорті (ф)
Автоматизація проектування систем на авіаційному транспорті (ф) Автоматизація трубопровідного транспорту (ф)
Управління проектами в транспортній галузі (ф) Компресорні станції магістральних газопроводів (нф)