Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Вибіркові дисципліни для 5 курсу

Спеціальність 141

ОПП «Енергетичний менеджмент»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані
Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах та споживачах Сучасні енергоощадні технології в енергетичних системах
Електротехнічні системи забезпечення польотів Управління персоналом в енергетиці
Менеджмент контролю якості Автоматизоване проектування складних систем
Альтернативні
Системний аналіз в енергетиці Споживачі електричної енергії в авіаційній галузі
Планування енергозабезпечення діяльності цивільної авіації Правове забезпечення енерговикористання та енергетичний контроль
Ціноутворення на ринках енергії Розробка технічних завдань складних систем

Спеціальність 151

ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані
Інтелектуальні технології на транспорті Автоматизація авіаперевезень
Системи оптимального керування Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден
Робототехнічні системи та комплекси Трубопровідний транспорт
Альтернативні
Програмно-технічні комплекси та контролери Інтегровані системи керування на транспорті
Автоматизація проектування систем на авіаційному транспорті Автоматизація трубопровідного транспорту
Управління проектами в транспортній галузі Компресорні станції магістральних газопроводів