Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Рішення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Рішення національного агентства із забезпечення якості вищої освіти