Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

2 курс

3 семестр

4 семестр

Рекомендовані дисципліни

Основи авіації та космонавтики /

Fundamentals of Aviation and Astronautics (ф)

Теорія інформації /

Theory of Information (ф)

Математичне моделювання на ЕОМ /

Mathematical Modeling on a Computer (ф)

Комп'ютерні системи та мережі /

Computer Systems and Nets (ф)

Прикладна механіка та основи конструювання /

Applied Mechanics and Fundamentals of Design (нф)

 

Альтернативні дисципліни

Основи автоматики та автоматизації на транспорті / Fundamentals of Automatics and Automation in Transport (ф)

Теорія алгоритмів / Theory of Algorithms (ф)

Чисельні методи / Numerical Methods (ф)

Промислові контролери та мережі /

Industrial Controllers and Nets (ф)

Основи машинознавства /

Fundamentals of Mechanical Engineering (нф)

 

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету