Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Захарченко

Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, професор кафедри

Народився у 1952 році в місті Києві. З 1972 року студент КІІЦА, після закінчення якого працював на кафедрі “Електрообладнання аеропортів” інженером, потім – завідувачем лабораторії. З 1982 по 1985 рік – навчання в аспірантурі КІІЦА. Після закінчення аспірантури в 1985 році призначається старшим викладачем, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем, з 2005 – на посаді професора кафедри. Ведучий викладач з дисциплін „Електричні системи та мережі”, „Електропостачання”, „Електропостачання літальних апаратів”, „Обслуговування та ремонт автоматизованих систем авіаційного транспорту”.
У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2003 році отримав атестат доцента. Працює над докторською дисертацію. Автор понад 80 публікацій, ряд патентів та  раціоналізаторських пропозицій.
Наукові дослідження пов’язані з визначенням системних методів забезпечення відмовостійкості авіоніки ПС та підвищення  ефективності функціонування електроенергетичних комплексів.
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю».

Доктор  технічних  наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року, академік Міжнародної громадської організації “Академія навігації та управління рухом”.

Спеціаліст у галузях: воєнна кібернетика, інформатика, системний аналіз, моделювання систем і бойових дій.

Народився 16 вересня 1952 року в м. Києві. У 1974 році закінчив із золотою медаллю та відзнакою Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Проходив службу на посадах: уцентрі бойового застосування ВПС – інженера з електронної автоматики та обчислювальних пристроїв; викладача військового вузу; начальника науково-дослідного відділу планування наукової роботи в Збройних силах України воєнно-наукового управління головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України; начальника головного науково-дослідного управління пріоритетних оборонних технологій Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; головного наукового співробітника Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; з 2008 року по теперішній час професор кафедри телекомунікацій інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ”(ІТС НТУУ “КПІ”) та за сумісництвом – професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Полковник запасу.

Олександр Іванович викладає в НАУ такі дисципліни, як «Цифрові системи керування та обробки інформації», «Робототехнічні системи та комплекси”.

Автор понад 200 наукових праць. Має більше 20 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3-х докторів та більше десяти кандидатів технічних наук.

На базі НАУ та ІТС НТУУ “КПІ” О. І. Лисенко очолює науковий напрям, пов’язаний із розробкою експертно-моделювальних систем для підтримки прийняття рішень при управлінні сталим розвитком соціо-еколого-екномічних систем.

Казак ВМ

Доктор технічних наук, професор 

Казак Василь Миколайович, 1940 року народження. У 1972 році закінчив Київське вище інженерно-авіаційне училище ВПС за спеціальністю «Озброєння пілотованих літальних апаратів».

Кандидат технічних наук з 1991 року, доктор технічних наук з 2002. Вчене звання професора кафедри електроенергетичних систем з 2003 року.

Кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України, Подякою мера міста Києва, Почесною Грамотою Київської міської державної адміністрації, Почесною Грамотою мера міста Києва, 12 державними медалями та нагрудними знаками: За сумлінну працю, Відмінник освіти України, Почесний працівник авіаційного транспорту, Заслужений діяч Транспортної академії України, Ветеран збройних сил України, Ветеран праці, Почесний ветеран міста-героя Києва, Ветеран Національного авіаційного університету.

Провідний викладач з дисциплін: «Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних систем»; «Основи системного аналізу;            «Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних системах»;        «Інтелектуальні системи управління».

Напрям наукової діяльності: методи відновлення живучості ЛА у особливих ситуаціях у польоті, керування та діагностика динамічних систем, оптимальне керування складними системами.

Є автором понад 300 наукових, навчально-методичних праць, з них 14 публікацій у виданнях, що входять в наукометричну базу  Scopus, 10 -  Патентів України. Підготовлено 23 кандидатів технічних наук та 1 доктор технічних наук з наступних спеціальностей: системи  та процеси керування, експлуатація та ремонт засобів транспорту, автоматизація процесів керування, діагностика стану зовнішніх обводів літальних апаратів у особливих ситуаціях у польоті, системні методи реконфігурації керування літальними апаратами в аварійних ситуаціях у польоті. За цією тематикою у перше розроблено і отримано 4 патенти на аеродинамічний, тепловий, іонно-міточний, методи діагностування та тепловий датчик ушкодження, які не мають аналогів у світі.

Доктор технічних наук, професор кафедри

Народився 5 вересня 1979 році в смт. Вільшанка Кіровоградської області. У 2002 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю „Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих і пілотажно-навігаційних комплексів”. У 2002-2005р. навчався в аспірантурі. З 2003 року розпочав педагогічну діяльність асистентом, з 2004 – старшим викладачем, а з 2005 року доцентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 2007 року присвоєно вчене звання доцента. Заступник декана МЕФ з навчально-методичної роботи (2007 р.), член Вченої та науково-методично-редакційної рад Аерокосмічного інституту.

Провідний викладач з дисциплін: „Метрологія, технологічні вимірювання та прилади”, “Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів”, “Прилади та авіаційні електронні системи”, “Мікропроцесорна техніка”.

Напрям наукових досліджень – методи синтезу і діагностування систем керування літальних апаратів.Автор 96 наукових і навчально — методичних праць.

Нагороджений подякою ректора „За активну громадську роботу, сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків, якісне їх виконання” (2005 рік).

        Кандидат технічних наук, доцент

В 2006 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2006 р. по 2009 р. аспірант НАУ та інженер-конструктор ДП «Антонов». З 2010 по 2012 р. – асистент кафедри. З 2012 займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Напрям наукової діяльності: оцінка ефективності електротехнічного та світлотехнічного обладнання на етапах експлуатаційних стендових та довідних випробувань.

Автор 29 наукових праць.

Козлов

         Кандидат технічних наук, професор кафедри

Спеціаліст в галузі електротехнічних систем аеропортів та промислових підприємств.

Народився в 1948 році в м. Баку. У 1972 році закінчив з відзнакою КІІЦА. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію. В 1983 році отримав наукове звання доцента. Стаж роботи в НАУ – 4

51 рік на посадах: інженер, завідувач лабораторії, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри. Викладає дисципліни: “Електричні апарати”, “Засоби релейного захисту та автоматики енергосистем”, “Технічна експлуатація електрообладнання аеропортів”.

Підготував до захисту одного кандидата технічних наук. Здійснює керівництво роботою двох аспірантів.

Напрям наукової діяльності – електрообладнання аеропортів та промислових підприємств. Керував кількома госпдоговірними науково-технічними роботами, направленими на удосконалення і підвищення надійності електрозабезпечення основних об’єктів аеропортів.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Навчальний посібник “Електрообладнання трансформаторних підстанцій аеропортів”, став лауреатом конкурсу НАУ 1994 року.

У 2019 р. підручник «Електрична частина станцiй та пiдстанцiй” під загальною редакцією В. Козлова був удостоєний першого місця у конкурсі підручників НАУ

 

Нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва”, нагрудними знаками: “За сумлінну працю ” та “Ветеран праці”.

         Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилася 1982 р. у м. Вінниця. В 2005 році з відзнакою закінчила НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З лютого 2009 року розпочала педагогічну діяльність асистентом, а з 2012 р займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Проводить заняття з дисциплін: «Техніка високих напруг», «Використання мікропроцесорної техніки та прилади обліку електроенергії», «Менеджмент контролю якості», «Інтегроване ресурсне планування в енергетиці».

Напрям наукової діяльності – електромеханічні системи генерування та перетворення енергії на транспорті.

Сильнягін

        Кандидат технічних наук, доцент

Народився в 1947 році в Приморському краї. З 1964 по 1967 рік – курсант Криворізького авіаційного училища спецслужб цивільної авіації. З 1967 по 1970 рік авіатехнік АТБ а/п Домодедово м. Москва. З 1970 по 1976 рік – сту-дент КІІЦА, після його закінчення з відзнакою працював інженером НДС на кафедрі “Електрообладнання ЛА”. З 1977 року – асистент цієї кафедри, з 1990 року – старший викладач, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 2004 році отримав атестат доцента. Опублікував близько 50 наукових та науково-методичних робіт, а також раціоналізаторських пропозицій. Неодноразово нагороджувався грамотами ректора КМУЦА.

Провідний викладач з наступних дисциплін: „Промислова електроніка”, „Електротехніка та мікросхемотехніка”, „Електропривод в системах ПС”, „Енергетичний менеджмент”.

                              Доктор технічних наук, професор кафедри

Tachinina

Народилася у 1971 році в Чернігівській області. В 1999 р. закінчила Київський міжнародний університет цивільної  авіації (КМУЦА) за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». З 1999 року – провідний інженер  заочного факультету КМУЦА. З 1 грудня 2003 року – аспірант денної форми навчання Національного авіаційного  університету. Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом: асистентом кафедри дистанційного  навчання інституту заочного та дистанційного навчання, старшим викладачем кафедри електроенергетичних систем.    Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 2007 році, працює  доцентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента. Провідний викладач з дисциплін: «Теорія інформації», «Автоматизація авіаперевезень», «Ціноутворення на ринках енергії», «Правове забезпечення транспортних технологій», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». З 2006 по 2012 р виконувала обов’язки вченого секретаря кафедри. У 2018 році захистила докторську дисертацію.

Автор 37 наукових і навчально — методичних праць у тому числі 1 підручника, має 1 патент.  Напрям наукового дослідження пов’язаний з системними методами попередження розвитку особливих ситуацій на етапі посадки літака.

Нагороджена почесною грамотою ректора «За багаторічну сумлінну працю в університеті, за високу професійну майстерність, плідну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців» (2003 р.), має подяку ректора за багаторічну сумлінну, бездоганну працю в університеті, високий професіоналізм, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та зразкове відношення до виконання функціональних обов’язків (2012 р.).

         Кандидат технічних  наук, доцент

Народився в 1955 році в Росії у Тверській області. У 1975–1980 рр. – курсант Київського вищого військового авіаційного інженерного училища. У 1982–1986 рр. – ад’юнкт Київського ВВАІУ. З 1986 по 1996 рік служив в Іркутськкому військовому авіаційному інженерному училищі на посаді старшого викладача, доцента, завідувача кафедри У 1989 році захистив кандидатську дисертацію. У 1992 році йому присвоєно вчене звання доцента. З 1996 по 2002 рік – працював на кафедрі електрообладнання ЛА Іркутського військового авіаційного інженерного інституту на посаді доцента, професора. Після демобілізації з лав Збройних сил працює доцентом кафедри електроенергетичних систем, а згодом, кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Автор понад 46 науково-методичних робіт. Має 6 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Провідний викладач з дисциплін: «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини».

Нагороджений нагрудним знаком “За сумлінну працю ”.

Шевчук

        Доктор технічних наук, професор кафедри

Народився у 1979 році в м. Києві. У 2002 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи та комплекси повітряних суден». У 2002-2005 р. навчався на стаціонарі аспірантурі НАУ.

З 2002 року розпочав педагогічну діяльність асистентом, з 2004 – старшим викладачем, а з 2006 року доцентом кафедри автоматизаціїта енергоменеджменту.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Системи та процеси керування». З 2010 року старший науковий співробітник за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Провідний викладач з дисциплін: “Типові технологічні процеси та процеси виробництва”, ”Проектування систем автоматизації”, “Комп’ютерно-інтегровані технології”, “Системи автоматичного керування ГУ”. “Автоматизація проектування систем і засобів контролю”

Напрям наукових досліджень – методи та методики підвищення живучості повітряних кораблів в умовах виникнення особливих ситуацій у польоті, інтелектуальні системи керування складними технологічними процесами, автоматизація газотранспортних систем.

Автор 75 науково-методичних праць та 4 патентів України. Активно бере участь у міжнародних та галузевих конференціях.

 

Кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1981 році в м. Овручі Житомирської обл. У 2004 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». Трудову діяльність розпочав з 2007 р. на посаді асистента кафедри АЕМ. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тематика якої пов’язана з підвищенням ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки. Напрям наукового дослідження пов’язаний з впливом живучості аеродромного світлосигнального комплексу на точність посадки повітряного корабля в складних метеорологічних умовах, енергозбереженням в технологічних процесах авіаційної галузі, автономні та відновлювальні джерела електроенергії.

Автор 19 наукових та методичних праць, а також 1 патенту

        Кандидат технічних наук, доцент

У 2005 році закінчила механіко-енергетичний факультет Національного авіаційного університету заспеціальністю «Енергетичний менеджмент». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі при НАУ (заочно).

В університеті працює з 2005 року. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Електроніка та мікропроцесорна техніка», «Промислова електроніка», «Енергетичний  аудит», «Енергетичний менеджмент». Напрям наукової діяльності – оптимізація розподілу навчального часу в процесі підготовки інженерних авіаційних кадрів.

Автор 10 наукових та 4 навчально-методичних праць.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилась у 1983 році у м. Києві. У 2006 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», присвоєно кваліфікацію магістр із енергетичного менеджменту. На посаді асистента кафедри «Автоматизації та енергоменеджменту» працює з 2008 р. Напрям наукового дослідження пов’язаний з вивченням проблеми енергозбереження, аналізом ефективного споживання енергетичних ресурсів аеропортів.

Автор 15 наукових праць.

Журиленко

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри

Народився в 1946 році. у місті Чугуєві. З 1968 по 1974 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на вечірньому відділенні радіофізичного факультету кафедри квантової радіофізики. Одночасно працював у науково-дослідному секторі КДУ, проблемній лабораторії кафедри квантової радіофізики по спеціальних темах. У 1974 році закінчив навчання, і вступив в заочну аспірантуру на кафедру квантової радіофізики. У 1983 році успішно захистив дисертацію. З 1984 по 1993 роки, будучі старшим науковим співробітником, а потім завідуючим сектором СКБ «Геокосмос» КДУ, займався науковими дослідженнями і керував розробками, виготовленням, випробуваннями автоматизованої апаратури по постановам Політбюро ЦК КПРС і Військова промислового комплексу з темами пов’язаними з обороноздатністю СРСР.

Приймав участь у запуску ракет з полігонів «Байконур», «Плисецк», «Капустин Яр». Розроблені експериментальні автоматизовані прилади випробувалися на штучних супутниках Землі типу «Метеор» з військової програми моніторингу Землі. В зв’язку з розпадом СРСР не були закінчені дослідження і випробування автоматичної апаратури на космічній станції «Мир» по програмі протиракетної оборони. З 1994 по 2000 роки, будучи ведучім науковим співробітником у військовому науково-дослідному інституті, займався дослідженнями і розробкою спеціальної апаратури. З 2000 року працюю в НАУ, спочатку на кафедру світлотехніки, з 2002 року в ІІДС на кафедру засобів захисту інформації, а з 2014 року в АКІ на кафедру автоматики та енергоменеджменту. В НАУ читав і читає дисципліни: світлотехнічні системи і установки, електричні системи і мережі, телеметричні системи управління освітленням, автономні джерела електроживлення, методи та засоби технічного захисту інформації, автоматизований електропривод, автоматизований електропривод транспортних систем, електромеханіка.

Автор 96 публікацій, з них 3 авторські свідоцтва и два патенти.
Дипломна робота на конкурсі наукових робіт молодих спеціалістів отримала «Диплом ІІ степени ЦК ВЛКСМ Украины», присуджений диплом учаснику тематичної виставки «Охрана окружающей среды г.Москвы и московской области» за участь у розробці «Ультрафиолетового спектрометра БУФС-2», медаль «В память 1500-летия КИЕВА», пам’ятний нагрудний знак «20 років військовій частині А1906».

Tovkach

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 30 жовтня 1989 року в м. Черкаси. У 2011 році закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». Після закінчення університету працював на посаді інженера-електроніка у ДП АСЗ №2 АТ «АК Богдан Моторс». З 2011 по 2014 рік навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В НАУ працює з 2012 року. На посаді доцента кафедри "Автоматизації та енергоменеджменту" працює з 2015 року. Виконує обов'язки вченого секретаря. 

Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.  

Напрям наукової діяльності: автоматизовані системи керування та діагностування систем повітряного судна з використанням вейвлет-аналізу.

 

 

Чуріна

Кандидат технічних наук, доцент
Народилася у 1965 р. у м. Ленінград.

У 1990 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації. З 1986 р. по 1992 р. працювала техніком, інженером в інституті “ Украеропроект”; з 1992 р. по 1996 р. – інженером КІІЦА. Навчалась в аспірантурі КІІЦА у 1990 – 1994 рр. У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1996 р. по 2002 р. – асистент, доцент КМУЦА. З 1996 р. по 2005р. працювала науковим співробітником у НДІ проблем військової медицини. У 2003 -2004рр. – доцент Славістичного університету. З 2007р. працює доцентом у Міжнародному науково – технічному університеті; з 2014 р. – доцент НАУ. Викладає дисципліну “ Електротехніка та електромеханіка”.

Кандидат технічних наук, доцент

Тимошенко

У 2005 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Системи управління та автоматики». У 2006 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Фінанси». На  кафедрі «Автоматизації та енергоменеджменту» працює з січня 2015 року.

Напрям наукової діяльності: автоматизація процесів керування літальними апаратами.

Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.