Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Захарченко

Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, професор кафедри

Народився у 1952 році в місті Києві. З 1972 року студент КІІЦА, після закінчення якого працював на кафедрі “Електрообладнання аеропортів” інженером, потім – завідувачем лабораторії. З 1982 по 1985 рік – навчання в аспірантурі КІІЦА. Після закінчення аспірантури в 1985 році призначається старшим викладачем, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем, з 2005 – на посаді професора кафедри. Ведучий викладач з дисциплін „Електричні системи та мережі”, „Електропостачання”, „Електропостачання літальних апаратів”, „Обслуговування та ремонт автоматизованих систем авіаційного транспорту”.
У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2003 році отримав атестат доцента. Працює над докторською дисертацію. Автор понад 80 публікацій, ряд патентів та  раціоналізаторських пропозицій.
Наукові дослідження пов’язані з визначенням системних методів забезпечення відмовостійкості авіоніки ПС та підвищення  ефективності функціонування електроенергетичних комплексів.
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю».

Доктор  технічних  наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року, академік Міжнародної громадської організації “Академія навігації та управління рухом”.

Спеціаліст у галузях: воєнна кібернетика, інформатика, системний аналіз, моделювання систем і бойових дій.

Народився 16 вересня 1952 року в м. Києві. У 1974 році закінчив із золотою медаллю та відзнакою Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Проходив службу на посадах: уцентрі бойового застосування ВПС – інженера з електронної автоматики та обчислювальних пристроїв; викладача військового вузу; начальника науково-дослідного відділу планування наукової роботи в Збройних силах України воєнно-наукового управління головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України; начальника головного науково-дослідного управління пріоритетних оборонних технологій Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; головного наукового співробітника Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; з 2008 року по теперішній час професор кафедри телекомунікацій інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ”(ІТС НТУУ “КПІ”) та за сумісництвом – професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Полковник запасу.

Олександр Іванович викладає в НАУ такі дисципліни, як «Цифрові системи керування та обробки інформації», «Робототехнічні системи та комплекси”.

Автор понад 200 наукових праць. Має більше 20 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3-х докторів та більше десяти кандидатів технічних наук.

На базі НАУ та ІТС НТУУ “КПІ” О. І. Лисенко очолює науковий напрям, пов’язаний із розробкою експертно-моделювальних систем для підтримки прийняття рішень при управлінні сталим розвитком соціо-еколого-екномічних систем.

Доктор технічних наук, професор кафедри

Народився 5 вересня 1979 році в смт. Вільшанка Кіровоградської області. У 2002 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю „Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих і пілотажно-навігаційних комплексів”.

 Навчався в аспірантурі НАУ 2002-2005 рр. В університеті працює з 2003 року на посадах асистента (2003 р.), старшого викладача (2004р.), доцента (з 2005 р.), заступника декана / директора (2008-2020 рр.), професора кафедри (з 2021  р.). Кандидат технічних наук за спеціальністю «Озброєння та військова техніка» з 2006 р., тема дисертації «Методика оцінки технічного стану електронної системи управління двигунами літака військово-транспортної авіації».  Доцент по кафедрі автоматизації та енергоменеджменту з 2007 р. 

24 грудня 2020 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук зі спеціальності 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», тема дисертації «Синтез інтелектуальних систем керування авіаційними газотурбінними двигунами». 

Автор 166 друкованих праць, з них 144 наукового та 22 навчально-методичного характеру, з них  4 навчальних посібники та 2 монографії. Напрям наукових досліджень – керування і діагностування енергосистем літальних апаратів.

Підготував 1 кандидата технічних наук. У 2011-2013 рр. Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Член профкому НАУ (голова виробничої комісії) з 2011 р. 

Нагороджений подякою ректора „За активну громадську роботу, сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків, якісне їх виконання” (2005 рік).

        Кандидат технічних наук, доцент

В 2006 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2006 р. по 2009 р. аспірант НАУ та інженер-конструктор ДП «Антонов». З 2010 по 2012 р. – асистент кафедри. З 2012 займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Напрям наукової діяльності: оцінка ефективності електротехнічного та світлотехнічного обладнання на етапах експлуатаційних стендових та довідних випробувань.

Автор 29 наукових праць.

         Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилася 1982 р. у м. Вінниця. В 2005 році з відзнакою закінчила НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З лютого 2009 року розпочала педагогічну діяльність асистентом, а з 2012 р займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Проводить заняття з дисциплін: «Техніка високих напруг», «Використання мікропроцесорної техніки та прилади обліку електроенергії», «Менеджмент контролю якості», «Інтегроване ресурсне планування в енергетиці».

Напрям наукової діяльності – електромеханічні системи генерування та перетворення енергії на транспорті.

         Кандидат технічних  наук, доцент

Народився в 1955 році в Росії у Тверській області. У 1975–1980 рр. – курсант Київського вищого військового авіаційного інженерного училища. У 1982–1986 рр. – ад’юнкт Київського ВВАІУ. З 1986 по 1996 рік служив в Іркутськкому військовому авіаційному інженерному училищі на посаді старшого викладача, доцента, завідувача кафедри У 1989 році захистив кандидатську дисертацію. У 1992 році йому присвоєно вчене звання доцента. З 1996 по 2002 рік – працював на кафедрі електрообладнання ЛА Іркутського військового авіаційного інженерного інституту на посаді доцента, професора. Після демобілізації з лав Збройних сил працює доцентом кафедри електроенергетичних систем, а згодом, кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Автор понад 46 науково-методичних робіт. Має 6 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Провідний викладач з дисциплін: «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини».

Нагороджений нагрудним знаком “За сумлінну працю ”.

Кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1981 році в м. Овручі Житомирської обл. У 2004 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». Трудову діяльність розпочав з 2007 р. на посаді асистента кафедри АЕМ. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тематика якої пов’язана з підвищенням ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки. Напрям наукового дослідження пов’язаний з впливом живучості аеродромного світлосигнального комплексу на точність посадки повітряного корабля в складних метеорологічних умовах, енергозбереженням в технологічних процесах авіаційної галузі, автономні та відновлювальні джерела електроенергії.

Автор 19 наукових та методичних праць, а також 1 патенту

        Кандидат технічних наук, доцент

У 2005 році закінчила механіко-енергетичний факультет Національного авіаційного університету заспеціальністю «Енергетичний менеджмент». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі при НАУ (заочно).

В університеті працює з 2005 року. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Електроніка та мікропроцесорна техніка», «Промислова електроніка», «Енергетичний  аудит», «Енергетичний менеджмент». Напрям наукової діяльності – оптимізація розподілу навчального часу в процесі підготовки інженерних авіаційних кадрів.

Автор 10 наукових та 4 навчально-методичних праць.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилась у 1983 році у м. Києві. У 2006 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», присвоєно кваліфікацію магістр із енергетичного менеджменту. На посаді асистента кафедри «Автоматизації та енергоменеджменту» працює з 2008 р. Напрям наукового дослідження пов’язаний з вивченням проблеми енергозбереження, аналізом ефективного споживання енергетичних ресурсів аеропортів.

Автор 15 наукових праць.

Журиленко

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри

Народився в 1946 році. у місті Чугуєві. З 1968 по 1974 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на вечірньому відділенні радіофізичного факультету кафедри квантової радіофізики. Одночасно працював у науково-дослідному секторі КДУ, проблемній лабораторії кафедри квантової радіофізики по спеціальних темах. У 1974 році закінчив навчання, і вступив в заочну аспірантуру на кафедру квантової радіофізики. У 1983 році успішно захистив дисертацію. З 1984 по 1993 роки, будучі старшим науковим співробітником, а потім завідуючим сектором СКБ «Геокосмос» КДУ, займався науковими дослідженнями і керував розробками, виготовленням, випробуваннями автоматизованої апаратури по постановам Політбюро ЦК КПРС і Військова промислового комплексу з темами пов’язаними з обороноздатністю СРСР.

Приймав участь у запуску ракет з полігонів «Байконур», «Плисецк», «Капустин Яр». Розроблені експериментальні автоматизовані прилади випробувалися на штучних супутниках Землі типу «Метеор» з військової програми моніторингу Землі. В зв’язку з розпадом СРСР не були закінчені дослідження і випробування автоматичної апаратури на космічній станції «Мир» по програмі протиракетної оборони. З 1994 по 2000 роки, будучи ведучім науковим співробітником у військовому науково-дослідному інституті, займався дослідженнями і розробкою спеціальної апаратури. З 2000 року працюю в НАУ, спочатку на кафедру світлотехніки, з 2002 року в ІІДС на кафедру засобів захисту інформації, а з 2014 року в АКІ на кафедру автоматики та енергоменеджменту. В НАУ читав і читає дисципліни: світлотехнічні системи і установки, електричні системи і мережі, телеметричні системи управління освітленням, автономні джерела електроживлення, методи та засоби технічного захисту інформації, автоматизований електропривод, автоматизований електропривод транспортних систем, електромеханіка.

Автор 96 публікацій, з них 3 авторські свідоцтва и два патенти.
Дипломна робота на конкурсі наукових робіт молодих спеціалістів отримала «Диплом ІІ степени ЦК ВЛКСМ Украины», присуджений диплом учаснику тематичної виставки «Охрана окружающей среды г.Москвы и московской области» за участь у розробці «Ультрафиолетового спектрометра БУФС-2», медаль «В память 1500-летия КИЕВА», пам’ятний нагрудний знак «20 років військовій частині А1906».

Tovkach

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 30 жовтня 1989 року в м. Черкаси. У 2011 році закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». Після закінчення університету працював на посаді інженера-електроніка у ДП АСЗ №2 АТ «АК Богдан Моторс». З 2011 по 2014 рік навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В НАУ працює з 2012 року. На посаді доцента кафедри "Автоматизації та енергоменеджменту" працює з 2015 року. Виконує обов'язки вченого секретаря. 

Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.  

Напрям наукової діяльності: автоматизовані системи керування та діагностування систем повітряного судна з використанням вейвлет-аналізу.

 

 

Чуріна

Кандидат технічних наук, доцент
Народилася у 1965 р. у м. Ленінград.

У 1990 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації. З 1986 р. по 1992 р. працювала техніком, інженером в інституті “ Украеропроект”; з 1992 р. по 1996 р. – інженером КІІЦА. Навчалась в аспірантурі КІІЦА у 1990 – 1994 рр. У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1996 р. по 2002 р. – асистент, доцент КМУЦА. З 1996 р. по 2005р. працювала науковим співробітником у НДІ проблем військової медицини. У 2003 -2004рр. – доцент Славістичного університету. З 2007р. працює доцентом у Міжнародному науково – технічному університеті; з 2014 р. – доцент НАУ. Викладає дисципліну “ Електротехніка та електромеханіка”.

Кандидат технічних наук, доцент

Тимошенко

У 2005 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Системи управління та автоматики». У 2006 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Фінанси». На  кафедрі «Автоматизації та енергоменеджменту» працює з січня 2015 року.

Напрям наукової діяльності: автоматизація процесів керування літальними апаратами.

Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.