Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

ПРОГРАМА
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
ОП «Енергетичний менеджмент» (ID у ЄДЕБО 8733)
спеціальності «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за справою № 0271/АС-24
у Національному авіаційному університеті (м. Київ)
з 12 лютого по 14 лютого 2024 р.

Програма візиту