Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту