Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

НАКАЗ № 2297/ст

від 07.10.19 р.

 

 

Про затвердження тем та призначення

керівників дипломних робіт

 

Відповідно до «Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від 14.12.2017 р. № 594/од

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити теми та призначити керівників дипломних робіт студентів 2-го курсу Аерокосмічного факультету (АКФ), які навчаються за освітнім ступенем (ОС) «Магістр» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті», згідно з додатком 1.
  2. Затвердити теми та призначити керівників дипломних робіт студентів 2-го курсу АКФ, які навчаються за ОС «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» згідно з додатком 2.
  3. Установити термін виконання і захисту дипломних робіт з 14 жовтня 2019 року по 29 грудня 2019 року та з 20 січня 2020 року по 09 лютого 2020 року.
  4. Відповідальність за організацію виконання дипломних робіт покласти на завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту Захарченка В.П.
  5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи Гудманяна А.Г.

Ректор                                                                                                           В. Ісаєнко

 

 

 

Додаток 1

до наказу ректора

ТЕМИ

та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу АКФ ОС «Магістр»

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1 2 3 4 5
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
1.

БАЙ

Олександр

Володимирович

Метод стабілізації параметрів польоту безпілотного літального апарату на основі інтелектуальних технологій. Поздовжній канал керування (комплексна тема)

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
2.

ГИСАР

Валентин

Олександрович

Автоматизована система управління промисловим роботом-маніпулятором

Гальченко

Світлана

Миколаївна

доцент,

(штат.)

3.

ГРИЦЕНКО

Сергій

Сергійович

Метод автоматизації системи «інтелектуальний будинок»

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
4.

ГУДЗЕНКО

Сергій

Юрійович

Система керування триступеневим аерофотоапаратом

Прохоренко

Ірина

Володимирівна

доцент,

(штат.)

5.

ДАВИДЮК

Віктор

Леонідович

Автоматизована система протипожежного захисту технологічного приміщення компресорної станції

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

6.

ЗАЦЕРКЛЯНИЙ

Олександр

Олегович

Автоматична система обліку робочого часу працівників авіаремонтного підприємства

Гальченко

Світлана

Миколаївна

доцент,

(штат.)

7.

ЙОРДАН

Назарій

Євгенович

Інтегрована автоматизована система обліку та контролем енергоресурсів

Асланян

Альберт

Едуардович

професор, (штат.)
8.

КОЗЛЕНКО

Олександр

Романович

Оптимальна система автоматичного регулювання частоти валу двигуна постійного струму Лисенко Олександр Іванович

професор,

(сумісник)

9.

КОКОТ

Артур

Ернестович

Позиційно-слідкувальний електропривід систем геліоустановки

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

10

КОРОБЧЕВСЬКИЙ

Павло

Олександрович

Метод автоматизації управління матеріальними ресурсами на транспортному підприємстві

Казак

Василь Миколайович

професор,

(штат.)

11

КОТВИЦЬКИЙ

Олександр

Андрійович

Метод автоматизації керування мультикоптером з використанням інтелектуальних технологій

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
12

ЛУКАШОВ

Богдан

Русланович

Автоматизована система керування мікрокліматом приміщення на основі апарату нечіткої логіки

Асланян

Альберт

Едуардович

професор, (штат.)
13

МАКАРОВА

Яна

Ігорівна

Система автоматичного керування приводом сонячної фотоелектричної установки

Тачиніна

Олена

Миколаївна

професор, (штат.)
14

МЕЛЬНИК

Антон

Олександрович

Метод стабілізації параметрів польоту безпілотного літального апарату на основі інтелектуальних технологій. Бічний канал керування (комплексна тема)

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
15

МЕЛЬНІЧЕНКО

Андрій

Володимирович

Система стабілізації безпілотного літального апарату в процесі географічного картографування місцевості

Казак

Василь Миколайович

професор,

(штат.)

16

ТАТАРОВ

Віталій

Андрійович

Автоматизована система теплопостачання виробничого приміщення

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

17

ХАРАБЕТ

Валентина

Вячеславівна

Нейромережевий регулятор автоматизованої зварювальної установки

Прохоренко

Ірина

Володимирівна

доцент,

(штат.)

18

ЦАРУК

Юрій

Олександрович

Апаратно-програмний комплекс контролю якості та діагностики електромагнітних систем

Прохоренко

Ірина

Володимирівна

доцент,

(штат.)

19.

ЦИБУЛЬСЬКА

Тетяна

Петрівна

Електропривідний газоперекачувальний агрегат на базі каскадного багаторівневого перетворювача частоти

Мазур

Тетяна

Аркадіївна

доцент,

(штат.)

20.

ЧЕБЕРЯК

Назар

Васильович

Система керування приводу конвеєрної лінії

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

21.

ШУМ

Ярослав

Олександрович

Система автоматичного керування приводом каретки двовісного напівнатурного стенду Лисенко Олександр Іванович

професор,

(сумісник)

 

 

 

Додаток 2

до наказу ректора

ТЕМИ

та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу АКФ ОС «Магістр»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1 2 3 4 5
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
1.

БАЙ

Анна

Вадимівна

Енергоефективна система керування електропостачанням комплексу цехів підприємства харчової промисловості

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

2.

ВЕЛИЧКО

Андрій

Віталійович

Енергозбережна світлосигнальна система аеродрому сертифікованого по ІІІ категорії ІСАО

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

3.

ГУЛЬТЯЄВ

Сергій

Анатолійович

Енергозбереження в системі електропостачання цеху промислового призначення

Кравчук

Микола

Петрович

доцент, (штат.)
4.

ДОРОШЕНКО

Ярослав

Анатолійович

Вітрогенерувальна установка для підвищення показників якості електричної енергії

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент, (штат.)
5.

ЄРЕМЕНКО

Яна

Миколаївна

Енергоефективна система електропостачання житлового комплексу на основі ТП 10/0,4 кВ

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

6.

КОЛОМІЙЧЕНКО

Андрій

Сергійович

Енергоефективна система керування випробовуваннями електроенергетичного комплексу сучасного повітряного судна

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

7.

ЛОМАКОВИЧ

Юрій

Афанасійович

Енергозбереження в системах теплопостачання аеропортів на основі використання низькопотенціальних джерел енергії

Козлов

Віктор

Дмитрович

доцент,

(штат.)

8.

ПОГОЛЬСЬКИЙ

Іван

Володимирович

Методика вибору енергоефективного обладнання системи зовнішнього освітлення населеного пункту

Кравчук

Микола

Петрович

доцент, (штат.)
9.

САВІЦЬКИЙ

Андрій

Костянтинович

Методика оцінки втрат в системі електропостачання при відхиленні параметрів від номінальних значень

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент, (штат.)
10.

ШПАКОВСЬКИЙ

Олександр

Вікторович

Енергозбереження в світлосигнальній системі аеропорту «Київ» (Жуляни)

Козлов

Віктор

Дмитрович

доцент,

(штат.)

11.

ЮЩЕНКО

Олександр

Анатолійович

Методика оцінки енергоефективності асинхронного двигуна у разі відхилення від номінальних режимів роботи

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент, (штат.)

 

Декан АКФ                                                                                                 С. Дмитрієв