Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Наказ № 2550/ст.

від 11 жовтня 2018 р.

 

Про затвердження тем та призначення

керівників  дипломних  робіт

Відповідно до «Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від 14.12.2017 р. № 594/од

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити теми та призначити керівників дипломних робіт студентів 2-го курсу Навчально-наукового аерокосмічного інституту (ННАКІ), які навчаються за освітнім ступенем (ОС) «Магістр» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті», згідно з додатком 1.
  2. Затвердити теми та призначити керівників дипломних робіт студентів 2-го курсу ННАКІ, які навчаються за ОС «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» згідно з додатком 2.
  3. Установити термін виконання і захисту дипломних проектів та робіт з 15 жовтня 2018 року по 30 грудня 2018 року та з 21 січня 2019 року по
    10 лютого 2019 року.
  4. Відповідальність за організацію виконання дипломних робіт покласти на завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту Захарченка В.П.
  5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи Гудманяна А.Г.

Ректор                                                                                                           В. Ісаєнко

 

Додаток 1

ТЕМИ

та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу ННАКІ ОС «Магістр»

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1.

ГЕРОСІН

Олексій

Олегович

Автоматизована система діагностики та вбудованого контролю сучасного повітряного судна

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

2.

ЗУНУНОВ

Артем

Олександрович

Цифрова система автоматичного керування роботом-маніпулятором

Тачиніна

Олена

Миколаївна

доцент,

(штат.)

3.

КАЗАНОВСЬКИЙ

Максим

Ігорович

Автоматизована система проектування механізованого управління крила сучасного середньомагістрального повітряного судна

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

4.

КИРИЧЕНКО

Євгеній

Олександрович

Автоматизована система проектування механізованого управління кілем сучасного середньомагістрального повітряного судна

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

5.

КУБРАК

Ірина

Георгіївна

Система автоматичного керування теплопостачанням житлової будівлі

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
6.

МАКАРЕНКО

Олександр

Сергійович

Автоматизація системи кондиціювання повітря будівлі аеровокзалу

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

7.

МИШАЛОВ

Максим

Юрійович

Програмований мікропроцесорний стенд для лабораторних занять

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
8.

МІЩЕНКО

Олександр

Юрійович

3-D принтер для виготовлення прототипів та макетів пластикових виробів для різних галузей промисловості

Тачиніна

Олена

Миколаївна

доцент,

(штат.)

9.

НІКОЛАЙЧУК

Олена

Богданівна

Система автоматичного керування приводом вантажного ліфта багатоповерхового готелю Лисенко Олександр Іванович

професор,

(сумісник)

10

НІМЧЕНКО

Владислав

Ігорович

Автоматизована система діагностики стану жорсткого диску

Казак

Василь Миколайович

професор,

(штат.)

11

ПАВЛЮЧЕНКО

Іван

Андрійович

Методика та алгоритм автоматизованої обробки інформації авіаційних GPS приймачів

Єнчев

Сергій

Васильович

доцент,

(сумісник)

12

ПАРАМОНОВ

Олександр

Олександрович

Автоматизована система керування повздовжнім рухом дирижабля

Казак

Василь Миколайович

професор,

(штат.)

13

ПОДПОНАРОВСЬКИЙ

Богдан

Петрович

Система керування параметрами авіаційного синхронного генератора з постійними магнітами

Єнчев

Сергій

Васильович

доцент,

(сумісник)

14

СОЛОМАХА

Денис

Олегович

Двоконтурна цифрова система керування температурою повітря в салоні транспортного засобу Лисенко Олександр Іванович

професор,

(сумісник)

15

СОКОЛОВ

Євгеній

Ігорович

Система автоматичного керування промисловим роботом

Тачиніна

Олена

Миколаївна

доцент,

(штат.)

16

СУХАНЕВИЧ

Єлизавета

Максимівна

Система керування вентиляцією адміністративного приміщення

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
17

ФЕДОРЕНКО

Вадим

Валерійович

Методика побудови системи керування фотопанелями сонячної електростанції

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

18

ЦІПОВ`ЯЗ

Анна

Олегівна

Модальний регулятор для системи керування роботом-маніпулятором

Тачиніна

Олена

Миколаївна

доцент,

(штат.)

 

Додаток 2

ТЕМИ

та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу ННАКІ ОС «Магістр»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема

дипломної роботи

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1.

КАБАНЕЦЬ

Дмитро

Олексійович

Енергоефективна система електропостачання 20 кВ промислового підприємства

Сильнягін

Анатолій

Олексійович

доцент, (штат.)
2.

КОРНІЄНКО

Ярослав

Олександрович

Методика вибору енергоефективного обладнання комплексу сонячно-вітрової установки

Кравчук

Микола

Петрович

доцент, (штат.)
3.

ЛІ

Кирило

Лазарович

Алгоритмізація процесу енергозбереження в системі гарячого водопостачання комплексу «Аквапарк»

Кравчук

Микола

Петрович

доцент, (штат.)
4.

ПАСІЧНИЧЕНКО

Євгеній

Олександрович

Генераторна установка з постійною частотою вихідної напруги

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент, (штат.)
5.

ПИДОРИЧ

Яна

Віталіївна

Енергоефективна система електропостачання ТП-35/10 кВ

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

6.

ПИКАЛО

Артем

Романович

Фільтр вищих гармонік в системі електропостачання аеропортів

Козлов

Віктор

Дмитрович

професор,

(штат.)

7.

САКІВСЬКИЙ

Віталій

Васильович

Диференціальний синхронний привід-генераторний агрегат

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент, (штат.)
8.

ШЕЙКО

Олександр

Миколайович

Енергоефективна система розподілу електроенергії напругою 10/0,4 кВ при умовах малогабаритної прокладки

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

9.

ЯГОЗІНСЬКИЙ

Андрій

Миколайович

Лабораторний стенд «Максимальний струмовий захист»

Козлов

Віктор

Дмитрович

професор,

(штат.)