Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

3 курс

5 семестр

6 семестр

Рекомендовані дисципліни

Основи теорії масового обслуговування /

Fundamentals of Queueing Theory (ф)

Інформаційно-вимірювальні транспортні системи та мережі /

Information and Measuring Transport Systems and Nets (ф)

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації /

Microprocessor and Software Means of Automation (ф)

Основи гідропневмоавтоматики (14) /

Fundamentals of Hydropneumatic Automatics (нф)

Системи автоматизованого проектування /

Systems of Automated Design (ф)

 

Альтернативні дисципліни

Використання мікроконтролерів у транспортній галузі / Use of Microcontrollers in the Transport Industry (ф)

Інформаційно-діагностичні системи на транспорті / Information and Diagnostic Systems in Transport (ф)

Методи дослідження операцій / Methods of Operations Research (ф)

Гідро- та пневмоприводи (14) / Hydraulic and Pneumatic Drives (нф)

Основи 3D-моделювання / Fundamentals of 3D Modeling (ф)

 

4 курс

7 семестр

8 семестр

Рекомендовані дисципліни

Основи робототехніки /

Fundamentals of Robotics (ф)

Комп'ютерно-інтегровані комплекси та системи керування на транспорті /

Computer-Integrated Complexes and Control Systems in Transport (ф)

Технічна експлуатація автоматизованих систем і комплексів / Technical Operation of Automated Systems and Complexes (ф)

Інтелектуальні системи керування на авіаційному транспорті /

Intellectual Control Systems in Aviation Transport (ф)

Бортові інформаційні системи /

Onboard Information Systems (нф)

 

Альтернативні дисципліни

Об’єктно-орієнтоване програмування / Object-Oriented Programming (ф)

Розподілені системи керування / Distributed Control Systems (ф)

Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка / Flexible Computerized Systems and Robotics (ф)

Системне програмування / System Programming (ф)

Автоматизовані електронні системи повітряних суден / Automated Electronic Systems of Aircrafts (нф)

 

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету