Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Історія становлення кафедри

Створена 1 вересня 1955 року кафедра «Електротехніка, електрообладнання літаків і аеропортів» розпочала випуск спеціалістів за двома спеціальностями: «Технічна експлуатація електросвітлорадіообладнання літаків» та «Технічна експлуатація електросвітлорадіообладнання аеропортів».

На етапі заснування та становлення викладачами кафедри були відомі вчені різних галузей народного господарства та педагоги з великим досвідом наукової діяльності.
Першим завідувачем кафедри було обранодоктора технічних наук, професора Наумова Адельфія Львовича, який працював за сумісництвом, оскільки одночасно очолював також кафедру в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Штатний розпис кафедри на той час становив 6 одиниць професорсько-викладацького складу, серед яких: к.т.н., доцент Горновський Л.В., к.т.н., доцент Онищенко Л.Ф., старший викладач, інженер-майор цивільної авіації Мірошник Б.Ф., асистент Павлов В.М. Розпочався активний розвиток кафедри.
З 1957 року завідувачем кафедри стає кандидат технічних наук, доцент Горновський Лев Володимирович, випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування, який обіймав цю посаду до 1964 року. В період з 1962 по 1964 роки Лев Володимирович також успішно суміщає керівництво кафедри з посадою декана електротехнічного факультету. Під його керівництвом продовжується активний розвиток кафедри за всіма напрямами. Кафедра поповнюється перспективною молоддю: Гусак О.А. та Величко Ю.К. з Київського політехнічного інституту, а також власними випускниками: Салімоном В.І., Поповим М.П., Коломійцем Ю.В. Також відбувається поповнення викладатського складу і досвідченими педагогами: к.т.н., доцентом Лукіним Й.І., Алекторовим Л.І.
У 1964 році кафедру з новою назвою „Електрообладнаннялітальних апаратів” (ЕОЛА) очолив кандидат технічних наук, доцент Шершун Володимир Васильович, також випускник Ленінградського інституту авіаційного приладобудування.
З 1965 завідувачем кафедри стає кандидат технічних наук, доцент Лукін Йосип Іванович, демобілізований із лав Військово-повітряних сил, який до приходу на кафедру працював в Ризькому Червонопрапорному Вищому авіаційному військовому училищі ВПС та в КВІАУ. У 1967 році викладацький склад кафедри поповнюється молодими працівниками, такими як старші викладачі Алдошин О. І., Воробйов В. М. Кафедра відкриває набір до аспірантури. Першими аспірантами кафедри стають Величко Ю. К., Попов М. П. та Коломієць Ю. В.
З 1970 року по 1981 рік кафедру очолює Ніцай Василь Євменович, доктор технічних наук, професор, демобілізований з лав Військово-морського флоту. У цей час після закінчення аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації, викладачами кафедри обираються Попов М.П. та Коломієць Ю.В. Аспірантами кафедри стають Майбородін Б.А. та Курганський О.О.
З 1981 року керівником кафедри «Електрообладнання літальних апаратів» обирають звільненого з лав Збройних Сил доктора технічних наук,професора Кононова Стефана Петровича. Він обіймав цю посаду до 1989 року, суміщаючи з посадою декана Електротехнічного факультету (1986-1989 рр.). Кафедра продовжує роботу щодо підготовки викладацького складу найвищого рівня. У 1991 році доценти Кузовик В.Д. та Воробйов В.М. успішно захищають докторські дисертації та обираються професорами кафедри. Активно розвивається науково-дослідна і навчально-методична діяльність, захищає кандидатську дисертаціїюстарший викладач Кохановський Л.М. та асистент Ткаченко В.Г.
У 1989 році завідувачем кафедри ЕОЛА стає доктор технічних наук, професор Воробйов Владислав Михайлович, який очолював кафедру до 2000 року. За цей період викладацький склад кафедри поновлюється такими відомими вченими як доктором технічних наук, професором Пановим В.І., кандидатом технічних наук, доцентом Іщенко І.М., доктором технічних наук, професором Красношапкою Д.М. Працюють над дисертаційними роботами викладачі кафедри Гуз Ю.Т., Захарченко В.П., Сильнягін А.О. Розпочав викладацьку діяльність Дзеканський В.В.
У 70-х роках обсяг авіаперевезень, інтенсивність польотів та кількість типів повітряних суден значно зростає. Тому виникає потреба в спеціалістах з електрообладнання аеропортів та спеціалістах з бортових електрифікованих комплексів повітряних суден. У зв’язку з цим, за рішенням Міністерства цивільної авіації СРСР, в 1973 р. із кафедри ЕОЛА виділено кафедру „Електрообладнання аеропортів”.
Першим завідувачем кафедри „Електрообладнання аеропортів” (ЕОАП) став кандидат технічних наук, доцент Зєлєнков Іван Аврамович, випускник Київського політехнічного інституту, який очолював її в період з 1973 року по 1985 рік.
На кафедрі розпочинається підготовка інженерів з технічної експлуатації електросвітлотехнічного обладнання аеропортів. Професорсько — викладацький склад кафедри на той час становив 6 викладачів: к. т. н., доцент Величко Ю.К., к. т. н., доцент Онищенко Л.Ф. ; к. т. н., доцент. Гусак А.А., к. т. н., старший викладач. Оноколо А.М. ; к. т. н., старший викладач. Шустерман В.Ю. та завідувач лабораторії. Козлов В.Д.
В цей період на кафедрі захищає дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Козлов В.Д. Розширюється викладацький склад за рахунок кращих випускників Нерета В.І., Попова П.І. та Захарченка В.П.
В 1985-1995 роках кафедру Електрообладнання аеропортів”очолював к.т.н., доцент Гусак Олександр Андрійович, випускник Київського політехнічного інституту.
В цей період кафедра продовжує розвиватись, успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ванецян С.Г. та Кичигін А.А.
Працюють над дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук викладачі Нерет В.І., Попов П.І.
В 1990 році змінено назву кафедри на «Електрифіковані системи аеропортів» .
У 1995 році завідувачем кафедри «Електрифіковані системи аеропортів» був обраний доктор технічних наук, професор Кузовик В’ячеслав Данилович, випускник КІІЦА 1969 року. Окрім підготовки фахівців з електросвітлотехнічного обладнання аеропортів, під його керівництвом, кафедра розпочала підготовку фахівців з обслуговування та ремонту медичного обладнання. Проводиться набір до аспірантури. Ведеться активна науково-дослідна робота.
З 1997 по 2000 рік кафедру «Електрифіковані системи аеропортів» очолює кандидат технічних наук, доцент Козлов Віктор Дмитрович.
У зв’язку з передачею підготовки спеціалістів з обслуговування та ремонту медичного обладнання на іншу кафедру, кафедра значно скорочується.
Після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності обсяг авіаційних перевезень різко скоротився. У зв’язку з цим її потреби в такій кількості фахівців з електросвітлотехнічних систем аеропортів, а також з електрифікованих комплексів повітряних кораблів значно скоротились. Тому в 2000 році вчена рада університету приймає рішення про об’єднання цих двох кафедр в єдину кафедру —«Електроенергетичних систем».Професорсько-викладацький склад кафедр на цей момент становить:
кафедра «Електрообладнання літальних апаратів»: завідувач кафедри, д.т.н., проф. Воробйов В.М., к.т.н., доц. Іщенко І.М., к.т.н., доц. Ткаченко В.Г., ст. викладач Захарченко В.П., ст. викладач Сильнягін А.О., ст. викладач Дзеканський В.В. ст. викладач Гуз Ю.Т.
-кафедра«Електрифіковані системи аеропортів»: завідувач кафедри, к.т.н., доц. Козлов В.Д., к.т.н., доц. Ванецян С.Г., ст. викладачі Попов П.В. та Нерет В.І.
Завідувачем об’єднаної кафедри обирають професора Казака Василя Миколайовича.
Відповідаючи тогочасним вимогам потреб ринку фахівців під керівництвом та безпосередньою участю проф. Казака В.М. в 2001 ліцензується та розпочинається підготовка за новою для університету спеціальністю 7.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті». У подальшомуз дозволу МОНУ вводяться та акредитуються за трьома рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) спеціалізації: 8.092507.01 «Автоматика та автоматизація на авіаційному транспорті», 8.092507.02″Автоматика та автоматизація на трубопровідному транспорті», 8.092507.03 «Обслуговування та ремонт авіаційних безпілотних комплексів».
Враховуючи напрям розвитку економіки України, направлений на енергозбереження та зниження енергоємності виробництва, в 2003 році кафедра ліцензує та проводить набір на спеціальність 7.000008 «Енергетичний менеджмент» і у подальшому отримує троьхрівневу акредитацію за даною спеціальністю.
Після тривалої перерви відновлюється підготовка наукових кадрів, здійснюється набір аспірантів: за напрямом д.т.н., професора Казака В.М – 10 аспірантів.; за напрямом д.т.н., професора Воробйова В.М. – 3 аспіранта, за напрямом д.т.н., професораКрасношапки Д.М. – 2 аспіранта, за напрямом д.т.н., професораАсланяна А.Е – 1 аспірант; за напрямом к.т.н., доцента Козлова В.Д.– 1 аспірант.
Починаючи з 2002 року успішно захищають дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук під науковим керівництвом проф. Казака В.М.:Гуз Ю.Т.(2002 р.), Нерет В.І. (2003 р.), Попов П.В. (2004 р.), Ліпіхін С.В. (2005 р.), Шевчук Д.О. (2006 р.)Тачиніна О.М (2007) р.; під науковим керівництвом проф. Воробйова В.М.: Захарченко В.П.(2002 р.), Сильнягін А.О.(2004 р.),Єнчев С.В.(2006 р.).
Розвивається також лабораторна база. Створюється 7 спеціалізованих лабораторій та 2 комп’ютерних класи.
Активізується науково-дослідна робота. Впродовж цього періоду виконуються три держбюджетні НДР під керівництвомд.т.н., професора Казака В.М, та кафедральна НДР під керівництвом д.т.н., професора Воробйова В.М.
В зв’язку з відкриттям нових спеціальностей різко зростає навчальне навантаження кафедри з 9000 год. до 21000 год., що викликало зміни штатного розпису. Формується потужний професорсько-викладацький склад: 10 докторів наук  та 16 кандидатів технічних наук. У відповідності до напряму підготовки фахівців, на кафедру на постійній основі запрошуються: д.т.н., проф.. Красношапка Д.М., д.т.н., проф. Асланян А.Е., д.т.н., проф. Мітрахович М.М., д.т.н., проф. Самков О.В.; за сумісництвом: академік НАНУ, д.т.н., проф. Дейнека В.С., д.т.н., проф. Гусинін В.П., д.т.н., проф. Доценко Б.І., д.т.н., проф. Лисенко О.І.
У зв’язку зі зміною напрямків підготовки фахівців змінюється назва кафедри з «Електроенергетичні системи» на «Автоматизації та енергоменеджменту».
Кількість студентів, що навчаються на кафедрі, збільшується з 96 до 550 чоловік.
З 2007 по 2010 рік кафедру „Автоматизації та енергоменеджменту” очолює доктор технічних наук, професор Самков Олексій Вікторович.
Кафедра продовжує розвиватися. У цей період успішно захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук випускники аспірантури та молоді викладачі: Гальченко С.М., Бельська О.А., Завгородній С. О., Шепелєв Ю. І.,Мазур Т. А., Кравчук М.П. ( науковий керівник д.т.н., проф., Казак В.М.)Отримує подальший розвиток лабораторна база кафедри: створюється новий комп’ютерний клас, робочі місця для виконання лабораторних робіт на основі сучасної елементної бази з автоматизації фірми «Моелер».
В рамках сумісного проекту з фірмою «1С» кафедра розпочинає підготовку фахівців за спеціальністю 7/8.092507 «Автоматика та автоматизація на транспорті» на програмних продуктах 1С. Студенти проходять стажування в підрозділах фірми з подальшим працевлаштуванням.
З 2010 по 2015 рік кафедру очолює доктор технічних наук, професор Шмаров Валерій Миколайович.
Кафедра продовжує успішно розвиватись. До викладацької діяльності залучається талановита молодь, яка по закінченню навчання на кафедрі отримала відповідну кваліфікацію. З метою якомога більшого наближення освіти випускників до вимог виробництва коригуються навчальні плани. Розвиваються наукові дослідження за напрямами діяльності кафедри. На даний період кафедра виконує на замовлення підприємств галузі дві госпдоговірні та одну кафедральну наукову роботу. Викладачами проводиться велика виховна робота зі студентами кафедри. Студенти залучаються до наукових робіт, приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях. Кафедра поповнюється висококласними фахівцями навчально-допоміжного складу, що дозволяє успішно розбудовувати матеріально-технічну базу. Створюються дві нові навчальні лабораторії «Автоматизованих систем управління та контролю аерокосмічних комплексів» та «Автоматизації виробничих процесів на авіаційному транспорті». Модернізуються лабораторії «Електричних апаратів та релейного захисту», «Авіаційних комп′ютерно-інтегрованих технологій» та «Електричних систем та мереж». Створюється мультимедійна аудиторія для забезпечення високого рівня проведення лекційних занять, науково-технічних семінарів та конференцій. Відкривається кафедральна бібліотека. Облаштовується кімната для аспірантів. Приміщення кафедри під′єднуються до локальної інформаційної мережі університету, та отримують доступ до Інтернету. За цей період захищено 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук, 5 викладачів успішно працюють над докторськими дисертаціями. Із штату кафедри обирається декан факультету та два його заступники. Така концентрація та інтеграція науково-педагогічних, методичних, матеріально-технічних та інших ресурсів дозволяє кафедрі провадити цілеспрямовану політику в сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою і реалізовувати перспективні плани та програми, вчасно реагуючи на зростаючи потреби суспільства.
З 2015 року по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент  Захарченко Віктор Панасович. 
Кафедра продовжує розвиватись. Оновлюється лабораторна база, створюються нові лабораторні стенди. Активно ведеться наукова робота: виконуються дві кафедральні та одна держбюджетна науково-дослідні роботи до яких залучаються студенти кафедри. Викладачі кафедри кожного року проводять для студентів екскурсії на профільні спеціалізовані виставки, такі як Міжнародні спеціалізовані виставки «Енергоефективність. Відновлювальна енергетика», «Незалежна теплоенергетика», «Альтернативна електроенергетика», «Енергетика в промисловості», «Авіасвіт», «Електроніка і промислова автоматизація» та ін. Працюють постійно діюча Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Енергетична безпека та енергоефективність на транспорті», секція «Сучасні авіаційно-космічні технології: «Автоматизація та енергозбереження на авіаційному транспорті» в межах Всесвітнього конгресу «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». Якісно змінився викладацький склад. Навчальний та науковий процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований колектив з 23 викладачів: 4 доктори наук, 18 кандидатів наук, які постійно підвищують кваліфікацію та приймають активну участь у семінарах, конференціях. Три викладачі працюють над докторськими дисертаціями, один з яких навчається у докторантурі. Розширюються міжнародні відносини: 2 викладачі пройшли стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації та отримали відповідні сертифікати.    
Сьогодні кафедра є однією з найкращих не тільки в Аерокосмічному інституті, а й в Університеті з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів за навчальними планами, інтегрованими з навчальними планами провідних університетів.