Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Шановні колеги!

Доводимо до Вашого відома, що 07 червня 2021 року о 13:00 в ауд. 5.103 відбудеться засідання кафедри автоматизації та енергоменеджменту Аерокосмічного факультету НАУ щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Нагадуємо!

Явка штатних науково-педагогічних працівників кафедри обов’язкова!

21 квітня 2021 року відбулося засідання секції "Автоматизація та енергозбереження на транспорті" XV міжнародної науково-технічної конференції "АВІА-2021" в режимі онлайн на платформі Google Meet

IMG 9135

IMG 9134

 

Матеріали доступні на сайті(секція 4):

http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/schedConf/presentations

 

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії (розпорядження № 021/роз від 23.03.2021 р.) та вибору дисциплін для навчання на 4 курсі пропонуємо ознайомитися з переліком дисциплін вільного вибору, що пропонується для підготовки бакалаврів на 2021 н.р. відповідно до навчальних планів 

Зайти на вкладку Студентам - підкатегорія Вибір дисциплін:

- Вибір дисциплін 4 курс

Для формування списку дисциплін студенти 3-го курсу мають оформити та надіслати на кафедру заяви відповідного зразку

Для завантаження заяви, зайти у меню Електронна бібліотера кафедри - Заяви на вибірковіддисципліни

15 квітня 2021 року робочі групи спеціальностей 151 «Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології» ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПП «Енергетичний менеджмент» провели круглий стіл із провідними НПП кафедри та здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Метою круглого столу було обговорення проектів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 151 «Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

В обговоренні взяли участь заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту, гарант освітньо-професійної програми 151 «Автоматика та автоматизація на транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти Ільєнко С.С., гарант освітньо-професійної програми 151 «Автоматика та автоматизація на транспорті» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Казак В.М., гарант освітньо-професійної програми 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти Козлов В.Д., члени робочої групи Захарченко В.П., Прохоренко І. В., Тимошенко Н. А., Журиленко Б.Є.; науково-педагогічні працівники кафедри автоматизації та енергоменеджменту АКФ НАУ: Єнчев С.В., Тихонов В.В., Кравчук М.П., Мазур Т.А., Чуріна О.Й., Товкач С.С., Соколова Н.П. та здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр» з відповідних спеціальностей.

Згідно до представлених рецензій-відгуків, стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку праці в даній сфері.

Засідання 15.04.2021. 1

 

Засідання 15.04.2021. 5

У підсумку завідувач кафедри автоматизації та енергоменеджменту Захарченко В.П., подякував присутнім за продуктивну роботу та висловив сподівання у подальшій плідній співпраці.

 

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії (розпорядження № 021/роз від 23.03.2021 р.) та вибору дисциплін для навчання відповідно на 2 та 3 курсі пропонуємо ознайомитися з переліком дисциплін вільного вибору, що пропонується для підготовки бакалаврів на 2021 н.р. 

Зайти на вкладку Студентам - підкатегорія Вибір дисциплін:

- 141 

- 151

Для зручності при роботі з автоматизованою системою Формування індивідуальної освітньої траєкторії надається покроковий алгоритм 

Зайти на вкладку Студентам - підкатегорія Вибір дисциплін:

- пам'ятка