Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

2-ГО КУРСУ ОС «МАГІСТР»!

Перевірка магістерських дипломних робіт на академічний плагіат буде здійснюватися в термін з
22.01 по 29.01.2020 р.

Вимоги щодо робіт, які будуть прийматися на перевірку:

1. На перевірку приймаються роботи студентів, що пройшли попередній захист на кафедрі і допущені до захисту.

2. Всі розділи роботи мають бути подані одним файлом в форматі doc з назвою: АКФ_2020_спеціальність_ ПІБ студента. (приклад: АКФ_2020_141_Електротехніка та електротехнології_ Іванов А.С.)

3. Роботи на перевірку приймаються в 5.107, доцент Мазур Тетяна Аркадіївна