Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Графік

проведення попередніх захистів

дипломних проектів

студентами кафедри Автоматизації та енергоменеджменту

ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізація «Енергетичний менеджмент»

13 червня 2017 р. (вівторок), в 930, аудиторія 5.103

Склад комісії: проф. Козлов В.Д., доц. Тихонов В.В., доц. Соколова Н.П.