Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Передзахист буде відбуватись:
    

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
ОПП  «Енергетичний менеджмент»

Перевірка на плагіат 19.12.23

Дати захистів кваліфікаційних робіт:
Спеціальність 141 : 26.12.20023
Спеціальність  151:  27.12.2023, 28.12.2023