Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ

2-ГО КУРСУ ОС «МАГІСТР»!

Перевірка магістерських дипломних робіт на академічний плагіат буде здійснюватися в термін з
14.10 по 14.11.2022 р.

Вимоги щодо робіт, які будуть прийматися на перевірку:

1. На перевірку приймаються роботи студентів, що пройшли попередній захист на кафедрі і допущені до захисту.

2. Всі розділи роботи мають бути подані одним файлом в форматі doc з назвою: АКФ_2022_спеціальність_ ПІБ студента. (приклад: АКФ_2022_141_Електротехніка та електротехнології_ Іванов А.С.)

3. Роботи на перевірку приймаються доц. Мазур Тетяна Аркадіївна