Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 2. Освітнього ступеня «Бакалавр» з напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

10.06.2019 р. (понеділок), в 1200, аудиторія 5.103

11.06.2019 р. (вівторок), в 1200, аудиторія 5.103

Склад комісії: проф. Шевчук Д.О., доц. Тачиніна О.М., доц. Гальченко С.М.

Консультації з нормоконтролю:

доцент Гальченко Світлана Миколаївна

930 – 1330, ауд. 5.103а