Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Графік

проведення попередніх захистів

дипломних проектів

студентами кафедри Автоматизації та енергоменеджменту

1. Освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

7-8 червня 2017 р. (середа, четвер), в 930, аудиторія 5.103

Склад комісії: проф. Козлов В.Д., доц. Тихонов В.В., доц. Соколова Н.П.

2. Освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

7-8 червня 2017 р. (середа, четвер), в 1300, аудиторія 5.103

Склад комісії: доц. Тачиніна О.М., проф. Шевчук Д.О., ст. викл. Захарченко Ю.А.