Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Шановні студенти та керівники кваліфікаційних робіт, попередній захист кваліфікаційних робіт ОС "Бакалавр" 141 та 151 спеціальностей відбудеться 14  та 15 червня 2023 р.  в режимі "онлайн". 
Попередній захист буде проведено  відповідно до списку груп та стану готовності роботи. 
До передзахисту допускаються студенти, якщо до цього класруму буде ними завантажено до 13 червня 2023 р.:
- повністю підготовлену та оформлену пояснювальну записку;
- 4 креслень відповідного формату;
- презентацію до 15 слайдів.
Доповідь з демонстрацією презентації - орієнтовно не більше 5 хвилин.
Членами комісії, яка буде проводити передзахист в режимі "онлайн", кафедрою визначені такі викладачі:
141 спеціальність

- доц. Тихонов В.В., доц. Ільєнко С.С., доц. Соколова Н.П., доц. Мазур Т.А.
151 спеціальність

- проф. Єнчев С.В., доц. Журиленко Б. Є., доц. Товкач С.С., доц. Мазур Т.А.
Проходження академічної доброчесності курується доц. Мазур Т.А.
Керівники кваліфікаційних робіт також запрошуються на попередній захист.
Час початку передзахисту попередньо визначений на 10-00.