Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Матеріали, які повинні бути готові на передзахист, завантажуються до класруму не пізніше другої половини дня 06.06.2021 р.

До передзахисту не допускаються студенти, якщо не готові (не оформлені) і не завантажені: пояснювальна записка, креслення, презентація.

 Передзахист відбудеться 08 червня 2021 року в режимі он-лайн за посиланням: https://meet.google.com/wqf-cink-bnm?authuser=1&hs=179

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП  «Енергетичний менеджмент»

08.06.2020 р. (вівторок), о 1000,

Склад комісії: Тихонов В.В., Журиленко Б.Є., Ільєнко С.С., Мазур Т.А.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ОПП  «Автоматика та автоматизація на транспорті»

08.06.2020 р. (вівторок), о 1300,

 

Захист відбудется 17.06.2021р. та 18.06.2021 р.
Аудиторія в якій буде проводиться захист - 5.203.

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП  «Енергетичний менеджмент»

17.06.2020 р. (четвер), початок о _00

Голова комісії:
д.т.н. проф. Дешко Валерій Іванович (НТУУ «КПІ»).
Члени  комісії:
 к.т.н. доц. Ільєнко Сергій Сергійович;
 к.т.н. Мазур Тетяна Аркадіївна;
к.т.н. доц. Капітанчук Костянтин Іванович.
Секретар комісії:
Зав. лаб. Юрченко Олена Іванівна.

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ОПП  «Автоматика та автоматизація на транспорті»

18.06.2020 р. (п'ятниця), початок о _00

Голова комісії:
д.т.н., проф. Островерхов Микола Якович (НТУУ «КПІ»).
Члени  комісії:
 д.т.н., проф. Тачиніна Олена Миколаївна;
 д.т.н., проф. Єнчев Сергій Васильович;
к.т.н. доц. Тимошенко Наталія Анатоліївна.
Секретар комісії:
інженер першої категорії Ніколаєва Надія Костянтинівна.