Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Галузь знань – 15. Автоматизація та приладобудування

Спеціальність – 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Cпеціалізація: Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

Форма навчання: денна.

Мова навчання: українська, англійська.


 

Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Cпеціалізація: Енергетичний менеджмент

Форма навчання: денна.

Мова навчання: українська.

 

Особливості вступу у 2023 році 

🟡 БАКАЛАВРАТ
1. Обов'язкові предмети - українська мова та математика. Третій - на вибір 
2. У 2023 році діють НМТ 2022 та ЗНО 2021
3. Будь-який обраний вибірковий підходить під будь-яку спеціальність
4. Вступники на творчі спеціальності складають НМТ + творчий конкурс у ЗВО
5. Реєстрація на НМТ у квітні
6. Середній бал атестату, сільський коефіцієнт не враховується
7. Галузевий коефіцієнт буде використано з пріоритетним вибором 1-2 пріоритет, але на спеціальності особливої підтримки
8. Можна подавати до 20 заяв на вступ на 1 курс бакалаврату. Не більше 5 на державну форму
9. Конкурсний бал на вступ за всіма рівнями не може бути 
9.1. Менше 150 - за лікарськими спеціальностями
9.2. Менше 140 - право, публічне правління, міжнародні відносини, фармація
9.3. На всі інші на бюджет - від 130.
10. НМТ з історії - з другої половини 16 століття до початку 21 століття (8-11 клас). Давньої і Середньовічної історії не буде!
11. Дистанційно можна пройти НМТ, якщо дитина з тимчасово окупованих територій
12. Центри тестування за кордоном будуть. Попередньо у 32 країнах
12. "Шари" - склав, якщо відповів на одне питання в 2023 році НЕ БУДЕ. Поріг складання - 10% від максимального тестового балу за предмет. Шкали будуть згодом.