Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Галузь знань – 15. Автоматизація та приладобудування

Спеціальність – 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Cпеціалізація: Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

ЗНО: 1. Українська мова та література 0,3; 2. Математика 0,35; 3. Фізика або іноземна мова 0,25

Форма навчання: денна.

Мова навчання: українська, англійська.


 

Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Cпеціалізація: Енергетичний менеджмент

ЗНО: 1. Українська мова та література 0,25; 2. Математика 0,35; 3. Фізика або іноземна мова 0,3

Форма навчання: денна.

Мова навчання: українська.