Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
            Інститут  Навчально - науковий Аерокосмічний
 
           Факультет  механіко-енергетичний
 
ГРАФІК
проведення  КОНСУЛЬТАЦІЙ  викладачами
кафедри Автоматизації та енергоменеджменту34
у І семестрі 2016 - 2017 навчального року
№ п/п Посада, прізвище, ініціали викладача Назва дисципліни ДАТА проведення (І, ІІ тиждень,день) Час Аудитория
1. Завідувач кафедри Електричні системи та мережі І,ІІ, вівторок 13:30 5.102
Захарченко В.П.
2. проф.Асланян А.Е. Системний аналіз автоматизованих І, вівторок 13:30 10.201
організаційно - технічних систем
проф. Асланян А.Е. Теорія автоматичного керування І, середа 11:40 10.201
проф. Асланян А.Е. Комп'ютерно - інтегровані комплекси та ІІ, вівторок 13:30 10.201
системи керування на транспорті
3. проф. Лисенко О.І. Робототехнічні системи та комплекси ІІ,понеділок 15:20 5.203
4. проф. Шевчук Д.О. Проектування систем автоматизації ІІ, п'ятниця 13:30 10.201
проф. Шевчук Д.О. Системи автоматизованого проектування І, п'ятниця 13:30 10.201
5. доц.Тачиніна О.М. Автоматизація управління ресурсами ІІ, середа 15:20 5.312
доц.Тачиніна О.М. Робототехнічні системи та комплекси ІІ, середа 13:30 5.312
доц.Тачиніна О.М. Теорія інформації ( вибіркова ) І, середа 13:30 5.312
6. ст.вик.Захарченко Ю.А. Управління проектами в транспортній І, п'ятниця 9:50 5.107
галузі
ст.вик.Захарченко Ю.А. Системи автоматизованого І, п'ятниця 9:50 5.107
проектування
7. доц. Агамов Л.Г. Теоретичні основи електротехніки І, п'ятниця 13:30 5.107
8. доц. Бельска О.А. Технічні засоби автоматизації ІІ, п'ятниця 15:20 5.103
доц. Бельска О.А. Теорія автоматичного регулювання І, вівторок 15:20 10.216
енергетичних машин
доц.Бельска О.А. Основи автоматики енергетичних ІІ, понеділок 13:30 10.120
систем ( вибіркова )
9. проф. Козлов В.Д. Електрична частина станцій та І,ІІ, вівторок 13:30 5.107
підстанцій
10. доц. Гальченко С.М. Комп'ютерні технології та програмування І, вівторок 11:40 5.103а
доц. Гальченко С.М. Мікропроцесорні та програмні засоби І, середа 11:40 5.103а
автоматизації
доц. Гальченко С.М. Теорія автоматичного керування І, вівторок 11:40 5.103а
доц. Гальченко С.М. Теорія інформації ( вибіркова) І, середа 11:40 5.103а
доц. Гальченко С.М. Мікропроцесорна техніка І, вівторок 11:40 5.103а
11. доц.Єнчев С.В. Ідентифікація та моделювання
І, понеділок
9:50 10.210
технологічних об'єктів
доц.Єнчев С.В. Метрологія, технологічні вимірювання ІІ, понеділок 11:40 10.210
та прилади
доц.Єнчев С.В. Електроніка та мікропроцесорна І, понеділок 9:50 10.210
техніка
12. доц. Журиленко Б.Є. Автоматизований електропривод І,ІІ, середа 13:30 5.107
13. доц. Ільєнко С.С. Функціональні автоматизовані системи І, вівторок 15:20 10.210
та комплекси повітряних суден
доц. Ільєнко С.С. Електрообладнання та системи І, вівторок 15:20 10.210
освітлення ПС
доц. Ільєнко С.С. Електро- та світлотехнічне обладнання І, вівторок 15:20 10.210
аеропортів
доц. Ільєнко С.С. Техніка високих напруг І, вівторок 15:20 10.210
14. доц. Кравчук М.П. Альтернативні джерела електроенергії ІІ, середа 11:40 10.216
доц. Кравчук М.П. Енергозбереження в технологічних ІІ, середа 13:30 10.216
процесах авіаційної галузі
доц. Кравчук М.П. Енергозбереження в технологічних І, вівторок 15:20 10.212
процесах аеропортів
15. доц.Майбородін Б.А. Електротехніка та електроніка І, четвер 13:30 5.003
доц.Майбородін Б.А. Електричні машини І, четвер 13:30 5.003
доц.Майбородін Б.А. Електричні системи та мережі І, четвер 13:30 5.003
доц.Майбородін Б.А. Електро- та гідроприводи в системах І, четвер 13:30 5.003
повітряних суден
16. доц.Сильнягін А.О. Мікропроцесорна техніка І, вівторок 15:20 10.120
доц. Сильнягін А.О. Електроприводне обладнання І, вівторок 15:20 10.120
компресорних станцій
17. доц. Соколова Н.П. Правове забезпечення енерговикорис- ІІ, вівторок 15:20 5.003а
тання та енергетичний контроль
доц.Соколова Н.П. Менеджмент контролю якості І, понеділок 11:40 5.003а
18. доц.Тихонов В.В. Теоретичні основи електротехніки ІІ, середа 9:50 5.107
доц.Тихонов В.В. Електричні машини ІІ, середа 11:40 5.107
19. доц.Товкач С.С. Автоматизація технологічних процесів І, ІІ, середа 15:20 5.107
доц.Товкач С.С. Ідентифікація та моделювання ІІ, вівторок 15:20 5.107
технологічних об'єктів
доц. Товкач С.С. Промислова електроніка І, ІІ, середа 13:30 5.107
доц.Товкач С.С. Електроприводне обладнання І, ІІ, четвер 13:30 5.107
компресорних станцій
20. доц.Тупіцин М.Ф. Основи теорії масового обслуговування І, четвер 13:30 10.201
( вибіркова )
21. доц. Чумаченко С.М. Основи наукових досліджень ІІ, вівторок 13:30 5.103
доц. Чумаченко С.М. Імітаційне моделювання складних І, середа 13:30 10.107
систем
22. доц. Чуріна О.Й. Електротехніка та електромеханіка І, четвер 15:20 5.107
доц. Чуріна О.Й. Моделювання та прийняття рішень в І, четвер 15:20 5.107
енергетичних системах і споживачах
23. асист. Прохоренко І.В. Електроніка та мікропроцесорна ІІ,вівторок 15:20 10.204
техніка ІІ, четвер 9:50 10.104
асист. Прохоренко І.В. Енергетичний аудит ІІ, п'ятниця 15:20 10.204
асист. Прохоренко І.В. Енергетичний менеджмент І, понеділок 13:30 10.218
24. ас.Пустовойтов О.О.    Енергоресурсозбереження І, понеділок 8:00 10.106
( вибіркова)
25. асист.Тимошенко Н.А. Основи системного аналізу І,вівторок 15:20 10.108
асист. Тимошенко Н.А. Надійність та діагностування ІІ, вівторок 13:30 10.108
автоматизованих систем і комплексів
асист.Тимошенко Н.А. Автоматизація техноогічних процесів І,вівторок 13:30 10.108
І, четвер 15:20 10.108
асист.Тимошенко Н.А. Системний аналіз автоматизованих І, вівторок 13:30 10.108
організаційно - технічних систем ІІ, середа 13:30 10.108
асист. Тимошенко Н.А. Автоматизація управління ресурсами ІІ,вівторок 13:30 10.108
26. асист. Янушевська Н.В. Метрологія, технологічні вимірювання І, вівторок 11:40 5.105
та прилади
асист. Янушевська Н.В. Прилади та авіаційні електронні системи І, вівторок 13:30 5.105
асист. Янушевська Н.В. Електропостачання повітряних суден ІІ, четвер 13:30 5.103
асист. Янушевська Н.В. Системи вимірювання, обліку і І, вівторок 9:50 5.105
керування енерговикористанням
асист. Янушевська Н.В. Технічні засоби автоматизації І, середа 11:40 5.105
асист. Янушевська Н.В. Теорія автоматичного регулювання ІІ, вівторок 11:40 5.003
енергетичних машин