Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
                     
            Інститут  Навчально - науковий аерокосмічний
                     
                     
ГРАФІК
проведення  КОНСУЛЬТАЦІЙ  викладачами 
кафедри Автоматизації та енергоменеджменту34
у І семестрі 2018 - 2019 навчального року
                     
№ п/п Посада, прізвище, ініціали викладача Назва дисципліни ДАТА проведення (І,ІІ  тиждень,день) Час Аудитория
 
         
1. Завідувач кафедри Електричні системи та мережі   І, вівторок   13.00-14.20 5.102
  Захарченко В.П.         ІІ, вівторок   13.00-14.20 5.102
2. проф.Асланян А.Е. Системний аналіз автоматизованих організаційно - технічних систем ІІ, четвер   11.20-12.40 10.208
  проф. Асланян А.Е. Теорія автоматичного керування   ІІ, середа   9.40-11.00 10.208
3. проф. Казак В.М. Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних систем І, вівторок   11.20-12.40 10.212
  проф. Казак В.М.
Основи системного аналізу
       
4. проф. Лисенко О.І. Основи наукових досліджень   ІІ, понеділок 14.40-16.00 5.312
  проф. Козлов В.Д. Електрична частина станцій та підстанцій ІІ, понеділок 14.40-16.00 5.107
5. проф. Шевчук Д.О. Системи автоматизованого проектування ІІ, п'ятниця   14.40-16.00 10.212
6. доц.Тачиніна О.М. Автоматизація управління ресурсами ІІ, понеділок 13.00-14.20 5.312
  доц.Тачиніна О.М. Теорія інформації ІІ, середа   14.40-16.00 5.312
7. доц. Бєльска О.А. Електротехніка та електромеханіка ІІ, понеділок 13.00-14.20 10.202
  доц. Бєльска О.А. Технічні засоби автоматизації   І, середа   14.40-16.00 10.202
  доц. Бєльска О.А. Electric Driven Equipment of Compressor Stations ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.202
  доц. Бєльска О.А. Технічна експлуатація автоматизованих систем і комплексів ІІ, середа   14.40-16.00 10.202
8. доц. Гальченко С.М. Комп'ютерні технології та програмування ІІ, середа   11.20-12.40 5.103 а
  доц. Гальченко С.М. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації ІІ, середа   11.20-12.40 5.103 а
9. доц.Єнчев С.В. Ідентифікація та моделювання
 
     
 
  02.10.2018   14.40-16.00 10.110
      технологічних об'єктів          
  доц.Єнчев С.В. Прилади та авіаційні електронні   системи  10.10.2018   14.40-16.00 10.110
      Прилади та авіаційні електронні   системи  17.10.2018   14.40-16.00 10.110
      Прилади та авіаційні електронні   системи  31.10.2018   14.40-16.00 10.110
      Прилади та авіаційні електронні   системи  14.11.2018   14.40-16.00 10.110
  доц.Єнчев С.В. Загальні знання про повітряне судно 21.09.2018   13.00-14.20 10.110
10. доц. Журиленко Б.Є. Проектування систем автоматизації   І, понеділок 13.00-14.20 5.107
  доц. Журиленко Б.Є. Основи теорії масового обслуговування І, понеділок 13.00-14.20 5.107
  доц. Журиленко Б.Є. Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням І,понеділок   13.00-14.20 5.107
11. доц. Ільєнко С.С. Функціональні автоматизовані системи І, четвер   13.00-14.20 10.210
      та комплекси повітряних суден          
  доц. Ільєнко С.С. Ціноутворення на ринках енергії   І, четвер   13.00-14.20 10.210
12. доц. Кравчук М.П. Енергозбереження в технологічних   І, середа   14.40-16.00 10.216
      процесах авіаційної галузі          
13. доц. Мазур Т.А. Енергетичний аудит ІІ, п'ятниця   13.00-14.20 5.107
  доц. Мазур Т.А Техніка високих напруг ІІ, четвер   14.40-16.00 5.107
14. доц.Майбородін Б.А. Теоретичні основи електротехніки   ІІ, вівторок   13.00-14.20 5.107
  доц.Майбородін Б.А. Електротехніка та електромеханіка   ІІ, четвер   13.00-14.20 5.107
  доц.Майбородін Б.А. Електро- та гідроприводи в системах ІІ, вівторок   13.00-14.20 5.107
      повітряних суден            
15. доц.Сильнягін А.О. Промислова електроніка   ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.120
  доц.Сильнягін А.О. Електротехніка та електроніка І, вівторок   13.00-14.20 10.120
  доц. Сильнягін А.О. Електроприводне обладнання    ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.120
      компресорних станцій          
  доц. Сильнягін А.О.   Електро - та гідроприводи в системах повітряних суден І, вівторок   13.00-14.20 10.120
  доц. Сильнягін А.О.   Енергетичний менеджмент   ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.120
  доц. Сильнягін А.О.   Прилади та авіаційні електронні системи  І, вівторок   13.00-14.20 10.120
16. доц. Соколова Н.П. Управління персоналом в енергетиці ІІ, понеділок 13.00-14.20 5.107
  доц. Соколова Н.П.   Основи енергоменежменту ІІ, понеділок 13.00-14.20 5.107
17. доц. Тихонов В.В. Теоретичні основи електротехніки   ІІ, вівторок   13.00-14.20 5.107
  доц.Тихонов В.В. Електричні машини     ІІ, вівторок   13.00-14.20 5.107
18. доц.Товкач С.С. Electric - and hudraulic drives aircraft systems ІІ, четвер   13.00-14.20 5.107
  доц.Товкач С.С. Electrical Engineering and Electronics І, середа   14.40-16.00 5.107
  доц. Товкач С.С. Devices and Aviation Electronic Systems ІІ, п'ятниця   13.00-14.20 5.107
  доц.Товкач С.С. Fundamentals of Scientific Research І, п'ятниця   9.40-11.00 5.107
19. доц. Чуріна О.Й. Електротехніка та електромеханіка   ІІ, середа   14.40-16.00 5.107
  доц. Чуріна О.Й. Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах та споживачах ІІ, п'ятниця   14.40-16.00 5.107
20. доц. Прохоренко І.В. Електроніка та мікропроцесорна    І, вівторок   11.20-12.40 10.120
      техніка              
  доц. Прохоренко І.В. Промислова електроніка   І, вівторок   11.20-12.40 10.120
  доц. Прохоренко І.В. Основи метрології та електричних вимірювань І, середа   14.40-16.00 10.120
  доц. Прохоренко І.В. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади ІІ, понеділок 13.00-14.20 10.120
21. ст.вик.Тимошенко Н.А. Надійність та діагностування електрообладнання І, середа   11.20-12.40 10.216
      Надійність та діагностування    І, середа   11.20-12.40 10.216
  ст.вик. Тимошенко Н.А. автоматизованих систем і комплексів        
  ст.вик.Тимошенко Н.А. Автоматизація технологічних процесів та виробництв І, середа   13.00-14.20 10.216
      Системний аналіз автоматизованих   ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.216
  ст.вик.Тимошенко Н.А. організаційно - технічних систем   ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.216
  ст.вик. Тимошенко Н.А. Автоматизація управління ресурсами ІІ, вівторок   14.40-16.00 10.216