Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
                     
            Інститут  Навчально - науковий аерокосмічний
                     
           
                     
ГРАФІК
проведення  КОНСУЛЬТАЦІЙ  викладачами 
кафедри Автоматизації та енергоменеджменту34
у ІІ семестрі 2018 - 2019 навчального року
                     
№ п/п Посада, прізвище, ініціали викладача Назва дисципліни ДАТА проведення (І, ІІ тиждень,день) Час Аудитория
 
         
1. зав.каф. Захарченко В.П.  Системи електропостачання повітряних суден І, понеділок 13.00 5.102
  зав.каф. Захарченко В.П.  Електричні системи та мережі ІІ, понеділок 13.00 5.102
2. проф.Захарченко В.П. Асланян А.Е. Теорія автоматичного керування ІІ, понеділок 11:20 10.208
  проф. Захарченко В.П. Асланян А.Е. Комп'ютерно - інтегровані комплекси та системи керування на транспорті ІІ, понеділок 11:20 10.208
3. проф. Козлов В.Д. Казак В.М. Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних системах І, понеділок 14.40 10.108
  проф. Казак В.М. Математичні методи та моделі оптимального управління І, понеділок 14.40 10.108
4. проф. Шевчук Д.О. Козлов В.Д.
Електрична частина станцій та підстанцій
І,середа   13.00 5.107
  проф. Шевчук Д.О. Козлов В.Д. Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем І, середа   13.00 5.107
5. проф. Шевчук Д.О. Автоматизація технологічних процесів та виробництв І, п'ятниця   14.40 10.212
  проф. Шевчук Д.О. Інтелектуальні системи управління   І, четвер   14.40 10.212
6. доц. Бєльска О.А. Електротехніка та електромеханіка   І, четвер   13.00 10.218
7. доц. Гальченко С.М. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови ІІ, вівторок   13.00 5.103а
8. доц. Журиленко Б.Є. Автоматизований електропривід транспортних систем І, понеділок 13.00 5.107
  доц. Журиленко Б.Є. Проектування систем автоматизації   ІІ, понеділок 13.00 5.107
  доц. Журиленко Б.Є. Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням І, понеділок 13.00 5.107
9. доц.Ільєнко С.С. Ціноутворення на ринках енергії   ІІ, середа   13.00 10.210
  доц. Ільєнко С.С Енергетичні системи і комплекси   ІІ, середа   13.00 10.210
  доц. Ільєнко С.С Обслуговування та ремонт автоматизованих транспортних систем ІІ, середа   13.00 10.210
10. доц.Кравчук М.П. Автоматизація проектування систем на авіаційному транспорті ІІ, вівторок   13.00 10.120
  доц. Кравчук М.П. Системний аналіз в енергетиці   ІІ, вівторок   13.00 10.120
  доц. Кравчук М.П. Енергозбереження в технологічних процесах авіаційної галузі   ІІ, вівторок   13.00 10.120
11. доц. Мазур Т.А. Мікропроцесорна техніка   І, четвер   14.40 5.107
  доц. Мазур Т.А. Енергетичний аудит   ІІ, середа   13.00 5.107
  доц. Мазур Т.А. Інтегроване ресурсне планування в енергетиці   І, четвер   14.40 5.107
12. доц. Майбородін Б.А. Основи прикладних інженерних технологій   І, середа   13.00 5.107
  доц. Майбородін Б.А. Електротехніка та електромеханіка   ІІ, понеділок   11:20 5.107
13. доц. Прохоренко І.В. Електроніка та мікропроцесорна техніка
 
  І, вівторок   13.00 10.120
  доц. Прохоренко І.В. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади ІІ, середа   14.40 10.120
  доц. Прохоренко І.В. Основи метрології та електричних вимірювань ІІ, п'ятниця   13.00 10.120
14. доц. Сильнягін А.О. Електротехніка та електроніка   І, понеділок 13.00 10.120
  доц. Сильнягін А.О. Електро- та гідроприводи в системах повітряних суден ІІ, понеділок 13.00 10.120
  доц. Сильнягін А.О. Електроприводне обладнання компресорних станцій І, понеділок 13.00 10.120
  доц. Сильнягін А.О. Енергетичний менеджмент ІІ, понеділок 13.00 10.120
15. доц. Соколова Н.П. Технічні засоби автоматизації   ІІ, понеділок 13.00 5.107
  доц. Соколова Н.П. Прилади обліку енергії ІІ, понеділок 13.00 5.107
  доц. Соколова Н.П. Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд   ІІ, понеділок 13.00 5.107
  доц. Соколова Н.П. Управління персоналом в енергетиці   ІІ, понеділок 13.00 5.107
16. доц. Тачиніна О.М. Цифрові ситеми  обробки інформації ІІ, вівторок   14.40 5.312
  доц. Тачиніна О.М. Робототехнічні системи та комплекси   ІІ, четвер   13.00 5.312
  доц.Тачиніна О.М. Математичні методи моделювання та оптимізації в енергетиці І, вівторок   13.00 5.312
17. доц.Тихонов В.В. Електричні машини     І, вівторок   11:20 5.107
  доц.Тихонов В.В. Теоретичні основи електротехніки   І, вівторок   11:20 5.107
18. доц. Товкач С.С. Electrical power supply of aircrafts   І, середа   9:40 5.107
  доц. Товкач С.С. Прилади та авіаційні електронні системи (АТА 31)   І, середа   9:40 5.107
               
19. доц. Чуріна О.Й. Електротехніка та електромеханіка   І, четвер   14.40 5.107
  доц. Чуріна О.Й. Основи прикладних інженерних технологій І, вівторок   14.40 5.107
  доц. Чуріна О.Й. Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах і споживачах І, вівторок   14.40 5.107
  доц. Чуріна О.Й. Управління проектами енерговикористання І, вівторок   14.40 5.107
20. ст.вик. Тимошенко Н.А. Основи прикладних інженерних технологій І, понеділок 14.40 10.202
  ст.вик. Тимошенко Н.А. Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації ІІ, понеділок 14.40 10.202