Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

26 жовтня 2022 року на кафедрі автоматизації та енергоменеджменту проходила планова внутрішня перевірка на відповідність вимогам Системи менеджменту якості (СМЯ). Підставою для проведення перевірки був наказ Ректора НАУ №275/од від 13.09.2022 року. Ця Документована процедура встановлює порядок планування, проведення, документування та аналізу результатів внутрішніх аудитів кафедри для оцінки виконання встановлених вимог до СМЯ, як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Університету, визначення її ефективності та результативності, придатності і забезпечення її удосконалення відповідно до вимог стандартів ISO900:2015, ISO 19011:2018.

Аудиторська група у складі:Горобей Алли Володимирівни та Близнюк Олени Дмитрівни відзначила високий рівень підготовки та оформлення документації. З невідповідностями, зафіксованими аудиторською групою співробітників проінформують на засіданні кафедри та розроблять план коригувальних (запобіжних) дій.

зображення viber 2022 11 30 20 17 37 895

зображення viber 2022 11 30 20 19 36 399

Дякуємо аудиторській групі за плідну працю та приємну атмосферу перевірки.