Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

2 курс

3 семестр

4 семестр

Рекомендовані дисципліни

Основи авіації та космонавтики (ф)

Системи автоматизованого проектування (ф)

Інженерні розрахунки на ЕОМ(ф)

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (ф)

Комп'ютерні технології та програмування (нф)

 

Альтернативні дисципліни

Математичні задачі енергетики (ф)

Використання мікроконтролерів в енергетиці (ф)

Прикладне програмне забезпечення в задачах автоматики (нф)

Фізчні основи відновлювальної енергетики (ф)

Технічна механіка(ф)

 

3 курс

5 семестр

6 семестр

Рекомендовані дисципліни

Мікропроцесорна техніка (ф)

Енергоресурозбереження (ф)

Прилади обліку електроенергії (ф)

Робототехнічні системи та комплекси (нф)

Автоматизований електропривод (ф)

 

Альтернативні дисципліни

Споживачі електричної енергії (ф)

Компютерний аналіз режимів роботи електроенергетичних систем (ф)

Теорія та елементи електроприводу (ф)

Основи робототехніки (нф)

Правила улаштування електроустановок (ф)

 

4 курс

7 семестр

8 семестр

Рекомендовані дисципліни

Електросвітлотехнічне обладнання аеропортів (ф)

Надійність та діагностика електрообладнання (ф)

Електрифіковане обладнання ПС (ф)

Енергетичні системи та комплекси (ф)

Теплотехнічні процеси та установки (нф)

 

Альтернативні дисципліни

Стійкість електроенергетичних систем (ф)

Автоматизовані системи контролю (ф)

Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці (ф)

Технічне обслуговування та ремонт електричного обладнання (ф)

Технічна термодинаміка та тепломасообмін (нф)

 

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету