Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Вільний вибір для 2, 3 курсу (план 141/21)

2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані дисципліни
Основи авіації та космонавтики (ф) Системи автоматизованого проектування (ф)
Інженерні розрахунки на ЕОМ(ф) Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (ф)
Комп'ютерні технології та програмування (нф)
Альтернативні дисципліни

Математичні задачі енергетики (ф)

Використання мікроконтролерів в енергетиці (ф)
Прикладне програмне забезпечення в задачах автоматики (нф) Технічна термодинаміка та тепломасообмін (нф)
Технічна механіка(нф)
3 курс
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані дисципліни
Мікропроцесорна техніка (ф) Енергоресурозбереження (ф)
Прилади обліку електроенергії (ф) Робототехнічні системи та комплекси (нф)
Автоматизований електропривод (ф)
Альтернативні дисципліни
Споживачі електричної енергії (ф) Компютерний аналіз режимів роботи електроенергетичних систем (ф)
Теорія та елементи електроприводу (ф) Основи робототехніки (нф)
Гідропневмоавтоматика (нф)

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету