Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

Додаток 1

до наказу ректора

від «_05_»_004_2021 р. №558/ст

ТЕМИ

та керівники дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ ОС «Бакалавр»

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»

п\п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Тема

дипломного проекту

Прізвище,

ім’я,

по батькові керівника

Посада
1 2 3 4 5
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
1.

ПІКУЛЬ

Марина Олександрівна

Асинхронний двигун з покращеними пусковими і регулюючими характеристиками.

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

2.

СЛЕБЕЗЮК

Єлезавета Сергіївна

Система електропостачання авіаційного підприємства.

Козлов

Віктор

Дмитрович

доцент,

(штат.)

3. СЛОБОДЯНИК Марія Миколаївна Енергозберігаюча система електропостачання житлового комплексу.

Мазур

Тетяна Аркадіївна

доцент,

(штат.)

4.

СЛОБОДЯНЮК

Володимир

Андрійович

Електрична частина тепло станції на 600 МВт.

Журиленко

Борис Євгенович

доцент, (штат.)
5.

ШВЕЦОВА

Аліна Олександрівна

Система електропостачання виробничо-складського комплексу.

Мазур

Тетяна Аркадіївна

доцент,

(штат.)

           

Додаток 2

від «_05_»_004_2021 р. №558/ст

ТЕМИ

та керівники дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ ОС «Бакалавр»

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема дипломного проекту

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1 2 3 4 5
Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
1.

БІЛАК

Аліна

Володимирівна

Автоматизована система управління пасажиропотоком в аеровокзальному комплексі.

Кравчук

Микола

Петрович

доцент,

(штат.)

2.

ВИГОВСЬКИЙ

Дмитро

Анатолійович

Автоматизована система диспетчеризації руху повітряних суден в перонному комплексі.

Кравчук

Микола

Петрович

доцент,

(штат.)

3.

КУЗЮРА

Анатолій

Анатолійович

Система інтелектуального аналізу даних на базі нечітко-темпоральних описів

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

4.

НАЗАРЕНКО

Дмитро

Анатолійович

Система тепловізійного діагностування з використанням інтелектуальної інформаційно-вимірювальної системи

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

5.

ПРИГОРНІЦЬКИЙ

Максим

Олегович

Регульований електропривід вентилятора охолодження тягових двигунів

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

6.

САВЧУК

Артур

Олегович

Система діагностування паливних систем розподіленого вприску

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)