Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 
НАКАЗ № 834/ст
від 25.04.2019 р.
  
 
Про затвердження тем та призначення
керівників дипломних проектів
 
Відповідно до «Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від 14.12.2017 р. № 594/од
НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити теми та призначити керівників дипломних проектів студентів 4-го курсу Аерокосмічного факультету (АКФ), які навчаються за освітнім ступенем (ОС) «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» згідно з додатком 1.
  2. Затвердити теми та призначити керівників дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ, які навчаються за освітнім ступенем (ОС) «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» згідно з додатком 2.
  3. Затвердити теми та призначити керівників дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ, які навчаються за ОС «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» згідно з додатком 3.
  4. Установити термін виконання і захисту дипломних проектів з 13 травня
    2019 року по 23 червня 2019 року.
  5. Відповідальність за організацію виконання дипломних проектів покласти на завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту Захарченко В.П.
  6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи Гудманяна А.Г.
Ректор                                                                                                           В. Ісаєнко
 
 
                                                                                                           Додаток 1
ТЕМИ
та керівники дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ ОС «Бакалавр»
за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

п\п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Тема

дипломного проекту

Прізвище,

ім’я,

по батькові керівника

Посада
1.

БАГНЮК

Денис

Олегович

Система теплопостачання ремонтного цеху підприємства сільськогосподарської авіації

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

2.

ДЕРУНЕЦЬ

Юрій

Русланович

Система електропостачання ТЕЦ-6 ТОВ «Євро-Реконструкція» м. Київ

Кравчук

Микола

Петрович

доцент,

(штат.)

3.

ЖУРБЕНКО

Руслана

Михайлівна

Енергозбереження в системі зовнішнього освітлення

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

4.

ЗАВЕРТЕНЬ

Максим

Олександрович

«Розумний дім» в контексті житлових приміщень

Козлов

Віктор

Дмитрович

професор,

(штат.)

5.

ЗІМУХОВ

Богдан

Миколайович

Електромеханічна система електроприводу з двигуном постійного струму незалежного збудження

Чуріна

Олександра

Йосипівна

доцент,

(штат.)

6.

КОЛОМІЄЦЬ

Денис

Миколайович

Електродвигун для безпілотного літального апарату з удосконаленими енергетичними характеристиками

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

7.

ЛЮТІКОВ

Андрій

Олександрович

Автономна система електропостачання ресторанної зони аеропорту

Кравчук

Микола

Петрович

доцент,

(штат.)

8.

МИХАЛЕНКО

Володимир

Олександрович

Структурна схема сонячної електричної станції

Сильнягін

Анатолій

Олексійович

доцент,

(штат.)

9.

ОСИПЕНКО

Михайло

Андрійович

Стійкість електромеханічної системи автоматизованого електроприводу

Чуріна

Олександра

Йосипівна

доцент,

(штат.)

10.

ПАНАСЮК

Михайло

Васильович

Система сонячних панелей на широті Києва

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

11.

ПАНЬКОВ

Ростислав

Владиславович

Енергозбереження в частотно-керованому електроприводі за допомогою статичних перетворювачів частоти

Мазур

Тетяна

Аркадіївна

доцент, (штат.)
12.

ПРОКОПИК

Юрій

Олегович

Дизель-генераторний агрегат для світлосигнальної системи аеродрому

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

13.

РЕДВАНСЬКИЙ

Ігор

Олександрович

Трансформаторно-випрямний пристрій зі стабілізованою вихідною напругою

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

14.

РЯБЧЕНКО

Дмитро

Віталійович

Електрична частина підстанції 35/6 кВ комбіната «Азовсталь»

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

15.

САВЧЕНКО

Владислав

Олександрович

Система широтно-імпульсного керування асинхронним трифазним двигуном

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

16.

САДОВСЬКИЙ

Олег

Миколайович

Система освітлення приміщень адміністративної будівлі

Прохоренко

Ірина

Володимирівна

доцент,

(штат.)

17

СТАСЕНКО

Вадим

Валерійович

Енергозбереження в системі електропостачання житлового будинку за рахунок використання альтернативних джерел енергії

Соколова

Наталія

Петрівна

доцент,

(штат.)

                                                                                                   
                                                                                                        Додаток 2
ТЕМИ
та керівники дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ ОС «Бакалавр»
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»

п\п

Прізвище,

ім’я,

по батькові

студента

Тема

дипломного проекту

Прізвище,

ім’я,

по батькові керівника

Посада
1.

АНТОНЕНКО

Олександр

Сергійович

Комплексна система управління та контролю світлосигнального обладнання злітно-посадкової смуги

Кравчук

Микола

Петрович

доцент,

(штат.)

2.

ЛУГІН

Богдан

Олександрович

Синхронний генератор з фазовим компаундуванням

Тихонов

Віктор

Васильович

доцент,

(штат.)

3.

РОМАНЮК

Костянтин

Ігорович

Лабораторний стенд «Пристрій захисного вимкнення»

Козлов

Віктор

Дмитрович

професор,

(штат.)

4.

ТЮКОВ

Денис

Михайлович

Енергозбереження засобами електроприводу в мостових кранах

Мазур

Тетяна

Аркадіївна

доцент, (штат.)
 
                                                                                                            Додаток 3
ТЕМИ
та керівники дипломних проектів студентів 4-го курсу АКФ ОС «Бакалавр»
за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»

п\п

Прізвище, ім’я та по батькові студента

Тема дипломного проекту

Прізвище, ім’я та по батькові керівника Посада штат. чи сум.
1.

АЛІЄВ

Максим

Аразович

Алгоритм поточної ідентифікації рухомих наземних об’єктів за аналізом відеопотоку

Єнчев

Сергій

Васильович

доцент,

(сумісник)

2.

БАШИЛОВ

Іван

Миколайович

Автоматизований електропривід деревообробного верстату з числовим програмним керуванням

Ільєнко

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

3.

БЕДЯ

Андрій

Іванович

Система управління безпілотним літальним апаратом. Цифро-аналоговий перетворювач рульового приводу (комплексна тема)

Гальченко

Світлана

Миколаївна

доцент,

(штат.)

4.

БОНДАР

Анастасія

Володимирівна

Автоматизована система керування освітленням приміщень профільного ліцею

Прохоренко

Ірина

Володимирівна

доцент,

(штат.)

5.

БУХАЛО

Олександра

Костянтинівна

Система керування положенням відеокамери безпілотного літального апарату

Чуріна

Олександра

Йосипівна

доцент,

(штат.)

6.

ВОЗНЮК

Юрій

Миколайович

Система автоматичного керування газотурбінним двигуном газоперекачувального агрегату

Асланян

Альберт

Едуардович

професор,

(штат.)

7.

ГАЄНКО

Іван

Дмитрович

Автопілот безпілотного літального апарату. Керування у повздовжньому русі (комплексна тема)

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
8.

ГАЛАК

Дмитро

Сергійович

Автоматизована система вібраційної діагностики газоперекачувального агрегату

Асланян

Альберт

Едуардович

професор,

(штат.)

9.

ГАРМАШ

Тетяна

Олександрівна

Система автоматичного керування приводом робота-маніпулятора

Лисенко

Олександр

Іванович

професор,

(сумісник)

10.

ДІРЕНКО

Віктор

Михайлович

Автоматичний регулятор редукування газу на газорозподільній станції

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
11.

ЗАГРАЄВСЬКИЙ

Олександр

Юрійович

Автоматизація банківських процесів через впровадження автоматизованої банківської системи

Єнчев

Сергій

Васильович

доцент,

(сумісник)

12.

ЗАМАЙ

Владислав

Олегович

Система автоматичного керування частоти обертання валу двигуна зі структурно-параметричною оптимізацією

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

13.

ІВАНИЦЬКА

Вікторія

Ігорівна

Система керування електроприводом маніпулятора

Тачиніна

Олена

Миколаївна

доцент, (штат.)
14.

КАПЛУН

Ігор

Вікторович

Автоматизована система управління промисловим роботом-маніпулятором

Гальченко

Світлана

Миколаївна

доцент,

(штат.)

15.

КОМАШИНСЬКИЙ

Анатолій

Васильович

Система управління безколекторним електродвигуном безпілотного літального апарату

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

16.

ЛУЦЕНКО

Владислав

Володимирович

Система управління синхронним електродвигуном

Журиленко

Борис

Євгенович

доцент,

(штат.)

17.

ЛЯШЕНКО

Едуардо

Хорхевич

Система управління безпілотним літальним апаратом. Фільтр заглушення коливань апарату (комплексна тема)

Казак

Василь

Миколайович

професор, (штат.)
18.

МАНДРИК

Віталій

Андрійович

Автоматична система вимірювання масогабаритних характеристик вантажів у авіаційному терміналі

Тимошенко

Наталія

Анатоліївна

ст. викл.,

(штат.)

19.

МАЩЕНКО

Сергій

Вадимович

Система управління безпілотним літальним апаратом. Аналогово-цифровий перетворювач несучого сигналу (комплексна тема)

Казак

Василь

Миколайович

професор, (штат.)
20.

МИКОЛАЇВ

Анастасія

Леонідівна

Автоматичний класифікатор типових пошкоджень зовнішнього обводу повітряного судна на основі інтелектуальних технологій

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
21.

САЛАТКО

Микола

Олександрович

Автоматична протипожежна система багатоповерхової будівлі

Тимошенко

Наталія

Анатоліївна

ст. викл.,

(штат.)

22.

СМОГОЛЬ

Володимир

Олексійович

Автопілот безпілотного літального апарату. Керування у бічному русі (комплексна тема)

Шевчук

Дмитро

Олегович

професор, (штат.)
23.

СОЛОВЕЙ

Євген

Юрійович

Автоматизація котельної установки

Соколова

Наталія

Петрівна

доцент,

(штат.)

24.

ТРАЧУК

Богдан

Анатолійович

Інформаційно-керувальна система апаратів повітряного охолодження газу

Товкач

Сергій

Сергійович

доцент,

(штат.)

25.

ЧЕРЕДНІЧЕНКО

Дмитро

Андрійович

Цифрова система стабілізації руху мінідрону

Лисенко

Олександр

Іванович

професор,

(сумісник)

26.

ЧУПРИНА

Владислав

Павлович

Частотно-керований електропривід компресорної установки зі синхронним двигуном

Чуріна

Олександра

Йосипівна

доцент,

(штат.)

 
Декан АКФ                                                                                                 С. Дмитрієв