Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1981 році в м. Овручі Житомирської обл. У 2004 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». Трудову діяльність розпочав з 2007 р. на посаді асистента кафедри АЕМ. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тематика якої пов’язана з підвищенням ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки. Напрям наукового дослідження пов’язаний з впливом живучості аеродромного світлосигнального комплексу на точність посадки повітряного корабля в складних метеорологічних умовах, енергозбереженням в технологічних процесах авіаційної галузі, автономні та відновлювальні джерела електроенергії.

Автор 19 наукових та методичних праць, а також 1 патенту