Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Tovkach

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 30 жовтня 1989 року в м. Черкаси. У 2011 році закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». Після закінчення університету працював на посаді інженера-електроніка у ДП АСЗ №2 АТ «АК Богдан Моторс». З 2011 по 2014 рік навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В НАУ працює з 2012 року. На посаді доцента кафедри "Автоматизації та енергоменеджменту" працює з 2015 року. Виконує обов'язки вченого секретаря. 

Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.  

Напрям наукової діяльності: автоматизовані системи керування та діагностування систем повітряного судна з використанням вейвлет-аналізу.