Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Захарченко

Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, професор кафедри

Народився у 1952 році в місті Києві. З 1972 року студент КІІЦА, після закінчення якого працював на кафедрі “Електрообладнання аеропортів” інженером, потім – завідувачем лабораторії. З 1982 по 1985 рік – навчання в аспірантурі КІІЦА. Після закінчення аспірантури в 1985 році призначається старшим викладачем, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем, з 2005 – на посаді професора кафедри. Ведучий викладач з дисциплін „Електричні системи та мережі”, „Електропостачання”, „Електропостачання літальних апаратів”, „Обслуговування та ремонт автоматизованих систем авіаційного транспорту”.
У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2003 році отримав атестат доцента. Працює над докторською дисертацію. Автор понад 80 публікацій, ряд патентів та  раціоналізаторських пропозицій.
Наукові дослідження пов’язані з визначенням системних методів забезпечення відмовостійкості авіоніки ПС та підвищення  ефективності функціонування електроенергетичних комплексів.
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю».