Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

       Сергій Ільєнко

ДП Антонов. Інженер-конструктор.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту Аерокосмічного факультету Національного авіаційного університету.