Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

15 квітня 2021 року робочі групи спеціальностей 151 «Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології» ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПП «Енергетичний менеджмент» провели круглий стіл із провідними НПП кафедри та здобувачами вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Метою круглого столу було обговорення проектів освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей 151 «Автоматизація та комп′ютерно-інтегровані технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

В обговоренні взяли участь заступник завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту, гарант освітньо-професійної програми 151 «Автоматика та автоматизація на транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти Ільєнко С.С., гарант освітньо-професійної програми 151 «Автоматика та автоматизація на транспорті» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Казак В.М., гарант освітньо-професійної програми 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти Козлов В.Д., члени робочої групи Захарченко В.П., Прохоренко І. В., Тимошенко Н. А., Журиленко Б.Є.; науково-педагогічні працівники кафедри автоматизації та енергоменеджменту АКФ НАУ: Єнчев С.В., Тихонов В.В., Кравчук М.П., Мазур Т.А., Чуріна О.Й., Товкач С.С., Соколова Н.П. та здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр» з відповідних спеціальностей.

Згідно до представлених рецензій-відгуків, стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку праці в даній сфері.

Засідання 15.04.2021. 1

 

Засідання 15.04.2021. 5

У підсумку завідувач кафедри автоматизації та енергоменеджменту Захарченко В.П., подякував присутнім за продуктивну роботу та висловив сподівання у подальшій плідній співпраці.