Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Доктор технічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України,дійсний член Академії навігації та управління рухом (Санкт-Петербург). Спеціаліст у галузі технічної кібернетики (системи навігації та керування).

Народився у 1935 році у м. Кіровакан, Республіка Вірменія. Закінчив електротехнічний факультет Київського вищого військового авіаційного інженерного училища (КВВАІУ) у 1957р.Проходив службу на інженерних посадах у ВПС СРСР (1957-1965 рр.), на посадах ад’юнкта, викладача, старшого викладача, начальника кафедри КВВАІУ (1965-1985 рр.). Захистив кандидатську дисертацію у 1967 р., отримав учене звання доцента у 1969 р., захистив докторську дисертацію у 1973 р., отримав учене звання професора у 1978 р. Працював на посаді заступника начальника Іркутського ВВАІУ з навчальної і наукової роботи (1985-1987 рр.), на посаді начальника кафедри КВВАІУ (1987-1992 рр.). Полковник у відставці. З 1992 р. – професор КМУЦА, КІВПС, НАО України, НАУ. Дійсний член академії навігації та управління рухом (Санкт-Петербург) з 1996 р. З 2002 р. – професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. В 2006 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». Поставив понад 15 дисциплін. Опубліковано понад 250 наукових праць. Підготував 44 кандидати технічних наук з питань навігації та управління літальними апаратами, п’ятеро його учнів стали докторами технічних наук. Нагороджений медаллю МО України «Знак пошани».

Нагороджений орденом «Червоної зірки» за освоєння нової авіаційної техніки та втілення її в навчальний процес (1978 р.)