Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася у 1981 р. в м. Києві. У 2003 р. з відзнакою закінчила Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». З 2005 р. працює в НАУ на посадах асистента, доцента кафедри автоматизації та енергоменеджменту. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

В 2011 отримала учене звання доцента. Автор 30 наукових праць. Напрям наукових досліджень — системи автоматичного керування об’єктами транспорту та автоматизовані системи діагностики.