Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Козлов

         Кандидат технічних наук, професор кафедри

Спеціаліст в галузі електротехнічних систем аеропортів та промислових підприємств.

Народився в 1948 році в м. Баку. У 1972 році закінчив з відзнакою КІІЦА. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію. В 1983 році отримав наукове звання доцента. Стаж роботи в НАУ – 4

51 рік на посадах: інженер, завідувач лабораторії, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри. Викладає дисципліни: “Електричні апарати”, “Засоби релейного захисту та автоматики енергосистем”, “Технічна експлуатація електрообладнання аеропортів”.

Підготував до захисту одного кандидата технічних наук. Здійснює керівництво роботою двох аспірантів.

Напрям наукової діяльності – електрообладнання аеропортів та промислових підприємств. Керував кількома госпдоговірними науково-технічними роботами, направленими на удосконалення і підвищення надійності електрозабезпечення основних об’єктів аеропортів.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Навчальний посібник “Електрообладнання трансформаторних підстанцій аеропортів”, став лауреатом конкурсу НАУ 1994 року.

У 2019 р. підручник «Електрична частина станцiй та пiдстанцiй” під загальною редакцією В. Козлова був удостоєний першого місця у конкурсі підручників НАУ

 

Нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва”, нагрудними знаками: “За сумлінну працю ” та “Ветеран праці”.