Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Шевчук

        Доктор технічних наук, професор кафедри

Народився у 1979 році в м. Києві. У 2002 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи та комплекси повітряних суден». У 2002-2005 р. навчався на стаціонарі аспірантурі НАУ.

З 2002 року розпочав педагогічну діяльність асистентом, з 2004 – старшим викладачем, а з 2006 року доцентом кафедри автоматизаціїта енергоменеджменту.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Системи та процеси керування». З 2010 року старший науковий співробітник за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Провідний викладач з дисциплін: “Типові технологічні процеси та процеси виробництва”, ”Проектування систем автоматизації”, “Комп’ютерно-інтегровані технології”, “Системи автоматичного керування ГУ”. “Автоматизація проектування систем і засобів контролю”

Напрям наукових досліджень – методи та методики підвищення живучості повітряних кораблів в умовах виникнення особливих ситуацій у польоті, інтелектуальні системи керування складними технологічними процесами, автоматизація газотранспортних систем.

Автор 75 науково-методичних праць та 4 патентів України. Активно бере участь у міжнародних та галузевих конференціях.