Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Студентські наукові гуртки, що діють на кафедрі:

Назва гуртка

Керівник

(прізвище та ініціали, посада)

Кількість залучених студентів Періодичність проведення
Інформаційно-вимірювальна техніка та технології на транспорті

Єнчев С.В.,

к.т.н., доц.

10 2 рази на місяць
Методи забезпечення відмово стійкості та відмово безпеки автономних систем електропостачання на життєвому циклі

Захарченко В.П.,

к.т.н., доц.

12 2 рази на місяць